Ders Adı Biyolojik Malzeme Bilgisi
Ders Kodu YTM-318
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Sevil KARAASLAN
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Biyolojik malzemelerin fiziksel özellikleri; temel ölçüler, boyutlar ve şekil özellikleri. Biyolojik malzemenin ölçülmesi ile sınıflandırılmasında kullanılan yöntemler. Biyolojik malzemenin yüzey alanı hesabı, taneli materyalin bazı önemli özellikleri, hacim, yoğunluk, özgül ağırlık, porozite özellikleri ile yapısal özellikleri. Mekanik zedelenmeler, tarımsal materyallerin kuvvet etkisi alındaki davranışları, reolojik özellikler, sürtünme ve sürtünme direncine etkili faktörler. Biyolojik malzemenin özelliklerinden mühendislikte yararlanma, biyolojik malzemelere uygulanan işlemler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Biyolojik malzemenin fiziksel ve yapısal özellikleri ile biyolojik malzemenin ölçülmesinde kullanılan bazı yöntemler öğretilecektir. Biyolojik malzeme özelliklerinin tarım makinaları tasarımındaki gerekliliği ve önemi kavratılarak, öğrenciye biyolojik malzemenin ölçülmesinde farklı modeller veya yöntemler geliştirme becerisi kazandırılmasıdır.
No Dersin Kazanımları  
1 Biyolojik materyalin kalitesi ile ilgili değerlendirme yapabilme yetisine sahip olmak
2 Üretilen ürünlerin kalite açısından değerlendirmek ve piyasasını tanımak
3 Kaliteli ve hasarsız ürünler üretmek amaçlı işlemler için iş makinası seçimi konusunda gerekli mühendislik birikimine sahip olmak,
4 Biyolojik ürünlerle ilgili olarak ihracat amaçlı beklentileri doğru belirleyebilmek ve yapılması gereken yeniliklerle ilgili çözümler üretebilmek
5 Tarımsal ürünlerin muhafaza, depolama ve taşıma koşullarına ilişkin olarak uygulamalar geliştirebilmek,
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Malzeme kavramı, biyolojik malzemenin özellikleri Fiziksel özellikler, temel ölçüler, boyutlar ve şekil özellikleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
2 Biyolojik Malzemenin Özellikleri, Fiziksel Ölçüler, Temel Ölçüler, Yuvarlaklık, Küresellik, Ölçüm ve Sınıflandırma
  Ön Hazırlık: Ders notları
3 Biyolojik Malzemenin Özellikleri Fiziksel Ölçüler, Temel Ölçüler, yüzey alanı
  Ön Hazırlık: Ders notları
4 Biyolojik Malzemenin Özellikleri, Fiziksel Ölçüler, Temel Ölçüler, Taneli Materyalin Diğer Önemli Özellikleri, Hacim, Yoğunluk, Özgül Ağırlık
  Ön Hazırlık: Ders notları
5 Biyolojik Malzemenin Yapısal Özellikleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
6 Mekanik zedelenme
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 Ara sınavların yapımı
  Ön Hazırlık: Ders notları
8 Tarımsal Materyallerin Kuvvet Etkisindeki Davranışları
  Ön Hazırlık: Ders notları
9 Darbe testleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 Reolojinin tanımlanması
  Ön Hazırlık: Ders notları
11 Sürtünmenin tanımlanması
  Ön Hazırlık: Ders notları
12 Biyolojik Malzeme Özelliklerinden Mühendislikte Yararlanma
  Ön Hazırlık: Ders notları
13 Biyolojik Malzemeler Uygulanan İşlemler
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 Final sınavlarının yapımı
  Ön Hazırlık: Ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 2
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Alayunt, F,N., 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 54, 132 p., Bornova-İZMİR Tunalıgil, B.G., 1993 Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1305, Ders Kitabı: 379, Ankara, 136 s
Diğer Kaynaklar Alayunt, F,N., 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 54, 132 p., Bornova-İZMİR Tunalıgil, B.G., 1993 Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1305, Ders Kitabı: 379, Ankara, 136 s
Materyal
Dökümanlar Alayunt, F,N., 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 54, 132 p., Bornova-İZMİR Tunalıgil, B.G., 1993 Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1305, Ders Kitabı: 379, Ankara, 136 s
Ödevler -
Sınavlar Ara sınav ve Final
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri