Ders Adı Tarımsal Ürünleri Kurutma Tekniği
Ders Kodu YTM-0316
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Sevil KARAASLAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Kurutmanın temel ilkeleri, kurutma havasının psikometrik özellikleri, kurutma için gerekli hava miktarı ve ısı enerjisi, kurutma teorisi, kurutma evreleri, kurumanın statiği ve kinetiği, kuruma hızını etkileyen faktörler, tarım ürünlerini ince ve kalın tabaka halinde kurutulması, tarımsal ürünlerin kurutulmasında kullanılan kurutucular, kurutucu seçimi, tahıl kurutma ilkeleri, sebze ve meyve kurutma ilkeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı ısı ve kütle transferi prensipleriyle psikrometrinin kurutma işlemlerinde nasıl uygulanıldığının gösterilmesidir.
No Dersin Kazanımları  
1 Kurutmanın önemini anlamak.
2 Kurutmanın teorik olarak incelenmesi kavramak.
3 Kurutma modellerini kavramak.
4 İnce tabaka kuruma kuramını kavramak.
5 Kuru ot kuruma kuramını kavramak.
6 Termosifon tipi kurutucuları öğrenmek.
7 Sabit tepsili kurutma yöntemlerini öğrenmek.
8 Döner kurutucuda kurutma yöntemini öğrenmek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Kurutmanın Önemi
  Ön Hazırlık: Ders notları
2 Kurutmanın Teorik Olarak İncelenmesi
  Ön Hazırlık: Ders notları
3 Kurutma Aşamalarına Giriş
  Ön Hazırlık: Ders notları
4 Kurutma Modelleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
5 İnce Tabaka Kuruma Kuramı
  Ön Hazırlık: Ders notları
6 Kuru Ot Kuruma Kuramı
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 Ara Sınavların yapımı
  Ön Hazırlık: Ders notları
8 Güneş Enerjili Kurutma Sistemleri Ve Yöntemleri Termosifon Tipi Kurutucular Tünel Tipi Kurutucular
  Ön Hazırlık: Ders notları
9 Sabit Tepsili Kurutma Havada Asılı Ürünler
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 Döner Kurutucuda Kurutma
  Ön Hazırlık: Ders notları
11 Sürekli Akımlı Kurutucular
  Ön Hazırlık: Ders notları
12 Vakum Kurutucular (Mikrodalga- Vakum)
  Ön Hazırlık: Ders notları
13 Mikrodalga Kurutucular
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 final sınavlarının yapımı
  Ön Hazırlık: Ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 4
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 3
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 3
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 3
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 5
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Işık,E.; Alibaş,İ. Kurutma Prensipleri, U.Ü.Ziraat Fak. Ders Notu 2. ASHRAE. 1993. Fundamentals handbook. Am. Soc. Heat. Refrig. Air Cond. Eng. Inc., Atlanta, GA 3. Earle, R.L. 1983. Unit operations in food processing. Pergamon Press, New York, NY. 4. Geankoplis, C.J. 1983. Transport processes and unit operations (2nd Ed.) Allyn and Bacon, Inc., Toronto. 862 p.
Diğer Kaynaklar 1. Işık,E.; Alibaş,İ. Kurutma Prensipleri, U.Ü.Ziraat Fak. Ders Notu 2. ASHRAE. 1993. Fundamentals handbook. Am. Soc. Heat. Refrig. Air Cond. Eng. Inc., Atlanta, GA 3. Earle, R.L. 1983. Unit operations in food processing. Pergamon Press, New York, NY. 4. Geankoplis, C.J. 1983. Transport processes and unit operations (2nd Ed.) Allyn and Bacon, Inc., Toronto. 862 p.
Materyal
Dökümanlar 1. Işık,E.; Alibaş,İ. Kurutma Prensipleri, U.Ü.Ziraat Fak. Ders Notu 2. ASHRAE. 1993. Fundamentals handbook. Am. Soc. Heat. Refrig. Air Cond. Eng. Inc., Atlanta, GA 3. Earle, R.L. 1983. Unit operations in food processing. Pergamon Press, New York, NY. 4. Geankoplis, C.J. 1983. Transport processes and unit operations (2nd Ed.) Allyn and Bacon, Inc., Toronto. 862 p.
Ödevler -
Sınavlar Ara sınav ve Final
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri