Ders Adı Güneş Enerjisi Teknolojileri
Ders Kodu YTM-315
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Recep KÜLCÜ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Güneş enerjisi sistemlerinin tasarım parametreleri, güneş enerjisi hesaplamaları, güneş kollektörlerinin dizaynı, tarımda kullanılan güneş enerjisi sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı öğretmek Güneş enerjisi hesaplamalarını öğretmek Güneş açısı hesaplamalarını öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 Güneş enerjisi hesaplarını yapabilir
2 Güneş enerjisinin tarımda kullanım alanları bilir
3 Güneş kollektörlerini tasarlayabilir
4 Güneş enerjili kurutucuları tasarlayabilir
5 Güneş enerjisinde elektrik üretimini hesaplayabilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Güneş enerjisine giriş
  Ön Hazırlık: Güneş enerjisi ders notları incelenecek
2 Güneş ışınımı hesaplamaları
  Ön Hazırlık: Güneş enerjisi ders notları incelenecek
3 Güneş ışınımı hesaplamaları
  Ön Hazırlık: Güneş enerjisi ders notları incelenecek
4 Güneş ışınımı hesaplamaları
  Ön Hazırlık: Güneş enerjisi ders notları incelenecek
5 Güneş ışınımı hesaplamaları
  Ön Hazırlık: Güneş enerjisi ders notları incelenecek
6 Kollektör hesaplamaları
  Ön Hazırlık: Güneş enerjisi ders notları incelenecek
7 Kollektör hesaplamaları
  Ön Hazırlık: Güneş enerjisi ders notları incelenecek
8 Kollektör hesaplamaları
  Ön Hazırlık: Güneş enerjisi ders notları incelenecek
9 Kollektör hesaplamaları
  Ön Hazırlık: Güneş enerjisi ders notları incelenecek
10 Kollektör hesaplamaları
  Ön Hazırlık: Güneş enerjisi ders notları incelenecek
11 Güneş kollektörü tasarımı
  Ön Hazırlık: Güneş enerjisi ders notları incelenecek
12 Güneş kollektörü tasarımı
  Ön Hazırlık: Güneş enerjisi ders notları incelenecek
13 Güneş kollektörü tasarımı
  Ön Hazırlık: Güneş enerjisi ders notları incelenecek
14 Güneş kollektörü tasarımı
  Ön Hazırlık: Güneş enerjisi ders notları incelenecek
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 3
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 4
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 3
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 1
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 3
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 18 2 36
Ödevler 8 2 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 8 2 16
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 2 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 2 2 4
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Güneş enerjisi sistemleri ders notları (Prof. Dr. Recep KÜLCÜ)
Diğer Kaynaklar Güneş enerjisi sistemleri ders notları (Prof. Dr. Recep KÜLCÜ)
Materyal
Dökümanlar Güneş enerjisi sistemleri ders notları (Prof. Dr. Recep KÜLCÜ)
Ödevler Güneş ışınımı hesaplamaları Kollektör kayıp hesapları
Sınavlar Güneş ışınımı hesaplamaları Kollektör kayıp hesapları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri