Ders Adı Biyogaz Teknolojisi
Ders Kodu YTM-314
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Dersin Yardımcıları Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders biyogaz oluşumu, etkili etmenler, işletme şekilleri, biyogaz yapıları konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere biyogaz oluşum sürecini, biyogaz oluşumu üzerindeki etkili etmenleri, biyogaz işlemlerini ve klasik ve modern biyogaz yapılarını hakkında gerekli bilgi donanımını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Biyogaz işleminin hem atık hem de enerji elde etmek için kullanılan bir teknik olduğu bilgisini kazandırmak
2 Biyogaz işleminin enerji ve kütle dengesini oluşturabilme yeteneğini kazandırmak
3 Ders sonunda küçük ve büyük ölçekli biyogaz sistemi kurabilme yeteneği kazandırmak
4 Biyogaz tesislerinin çalışma mantığını anlamak
5 Biyogaz oluşumunu etkileyen faktörleri anlamak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Biyogaz teknolojisinin tarihçesi, kullanım amaçları
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm
2 Biyogaz fermantasyonu dezenfeksiyon etkisi
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm
3 Metan oluşum aşamaları
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm
4 Biyogaz oluşumuna etkili etmenler
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm
5 Biyogaz üretim sistemleri
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm
6 Biyogaz tesisleri yapı şekilleri ve yapım materyalleri
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm
7 Biyogaz tesisleri yapı şekilleri ve yapım materyalleri
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm
8 Ara sınav biyogaz teknolojisi
  Ön Hazırlık: Anlatılan konulara çalışarak sınava hazırlanmak.
9 Biyogaz tesisleri yapı şekilleri ve yapım materyalleri
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm
10 Biyogaz tesislerinde enerji ve kütle dengesi
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm
11 Biyogaz tesisi üniteleri
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm
12 Biyogaz tesisi üniteleri
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm
13 Kofermentasyon
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm
14 Biyogaz kullanımı
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 4
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 3
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 4
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 5
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 4
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 3
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 4
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 3 18
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Diğer Kaynaklar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Ara sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri