Ders Adı Bilgisayar Destekli Modelleme
Ders Kodu YTM-311
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Araş. Gör. Dr. Mehmet Emin GÖKDUMAN
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Kullanılacak program ve donanımın tanıtılması Programın Kurulumu Programın açılması ve yapılması gerekli ayarların anlatılması Aktif ölçülendirme sisteminin anlatılması Tasarımda kullanılacak nesne işleme konularının tanıtılması Parça modelleme ve montaj modelleme konularına giriş Arayüzün tanıtılması Menülerin tanıtımı menüler, kullanılan komut Araç çubukları Parça, model, Araç çubukların yerleştirilmesi ve komutların çalıştırılması. Programdaki dosyayı kaydetme, başka isimi ve formatla kaydetme, kapatma, programdan çıkma Tasarımda kullanılacak Nesne işleme komutlarının tanıtılması Taslak, yazı taslağı oluşturulması. Açık ve kapalı taslak profili oluşturma Geometrik konstrainleri kullanma Yuvarlanmış döngüleri kullanma 2B patika taslak oluşturma 3B patika taslak oluşturma 3B kenar patikası oluşturma 3B helis patika oluşturma 3B boru patikası oluşturma 3B spline patika oluşturma Kesit çizgisi taslağı oluşturma Ofset kesit çizgisi taslağı oluşturma Bir taslak üzerinde geometrik ve ölçü konstarinlerinin kullanılması Taslakta düzenleme ve ilave işlemler Profil taslakta kontrollü teğetlik kullanmak Parça işleme komutları • Extrude • Extrude thin • Emboss • Loft • Revolve • Face split • Sweep • Bend Çalışma ekseni, çalışma düzlemi ve çalışma noktası kullanımı Parça üzerinde tasarımda kullanılacak ek işlevler • Hole • Face Draft • Fillet • Chamfer • Shell • Surface Cut • Pattern • Copied Future • Combined Future • Tasarım çıktılarının oluşturulması • Temel görünüşü oluşturma • Kesit görünüş oluşturma • Detay görünüş oluşturma • Görünüşlerin parametrik olarak düzenlenmesi • İzometrik görünüşlerin işlemesi • Görünüşler üzerinde ek düzenleme yapmak Montaj oluşturma • Montajda temel işlemler • Montajda hazır parça ekleme, silme • Montajda 3 B konstrainler uygulama • Montajda Desktop Browser’i kullanma Parça alan, hacim ve kütle değerlerinin hesaplanması Montaj görünüşlerinin oluşturulması • Patlatılmış görünüş oluşturma • Montaj çizim görünüşleri oluşturma • Çizim çıktıları oluşturmak ve almak • Ana montaj görünüşü oluşturmak • İzometrik montaj görünüşü oluşturmak Parametrik montaj düzenleme Montajda 3B konstrainlerini düzenleme Yüzey oluşturma ve düzenleme • Yüzeyleri düzenleme Standart parça oluşturma ve varolan parçalarla çalışma • Standart cıvata bağlantı montajı oluşturma • Mil düzenleme • Mil üzerine standart rulman ekleme • • Hesap sonuçlarının alınması ve değerlendirme Dönem boyunca verilen ödevlerin dosya olarak teslimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İki boyutlu ve üç boyutlu cisimlerin bilgisayar desteği ile çizimi ve tasarım tekniklerinin tanıtılması. Makine elemanlarının ve montajların bilgisayar ortamında oluşturulmasını öğretmek. Çıktıların bilgisayarda oluşturulması ve yazıcı veya çiziden alınması öğretmek. Bilgilerin depolanması, saklanması veya başka kaynaklara gönderilmesi için gerekli işlemleri anlatmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Bilgisayarda teknik resim kurallarına uygun geometrik çizim yapabilmek.
2 Bilgisayarla tasarımda parametrik modelleme kavramını öğrenmek ve uygulamak.
3 Oluşturulan 3B parçalar üzerinde çalışmak ve nesne işleme komutları yardımıyla son ürünü oluşturmak.
4 Bilgisayarda oluşturulan katı modelleri montaj haline getirmek ve dosyaları saklayabilmek, çıktı alabilmek, başka kaynağa gönderebilmek.
5 Modellemesi yapılan tasarımlara ait teknik resim çıkarma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş ve ders içeriğinin anlatılması Kullanılacak program ve donanımın tanıtılması Programın Kurulumu Programın açılması ve yapılması gerekli ayarların anlatılması Aktif ölçülendirme sistemi ve parametrik modellemenin anlatılması Tasarımda kullanılacak nesne işleme konularının tanıtılması Parça modelleme ve montaj modelleme konularına giriş
  Ön Hazırlık: Final Sınavı
2 Arayüzün tanıtılması Menülerin tanıtımı ve desktop browser in tanıtılması Çekme menüler Komut satırı Kısa yol Son kullanılan komut Araç çubukları Parça, model, sahne ve çizim modlarının tanıtılması Araç çubukların yerleştirilmesi ve komutların çalıştırılması.
3 Programdaki dosyayı kaydetme, başka isimi ve formatla kaydetme, kapatma, programdan çıkma Tasarımda kullanılacak, 2B konstrain, kapalı döngü, kapalı profil, yapısal geometri, yapısal çizgi gibi anahtar terimlerin tanıtılması. Nesne işleme komutlarının tanıtılması Taslak, taslak patikası, taslak toleransı, yazı taslağı oluşturulması. Açık ve kapalı taslak profili oluşturma
4 Geometrik konstrainleri kullanma Yuvarlanmış döngüleri kullanma 2B taslak oluşturma 3B taslak oluşturma 3B kenar patikası oluşturma 3B helis patika oluşturma 3B boru patikası oluşturma 3B spline patika oluşturma Kesit çizgisi taslağı oluşturma Ofset kesit çizgisi taslağı oluşturma
5 Bir taslak üzerinde boyut ve ölçü konstarinlerinin kullanılması Taslakta düzenleme ve ilave işlemler Profil taslakta yapı geometrisi kullanmak Taslakta kontrollü teğetlik kullanmak
6 Parça işleme komutları • Extrude • Extrude thin • Emboss • Loft • Revolve • Face split • Sweep • Bend
7 Çalışma ekseni, çalışma düzlemi ve çalışma noktası kullanımı Parça üzerinde tasarımda kullanılacak ek işlevler • Hole • Face Draft • Fillet • Chamfer • Shell • Surface Cut • Pattern • Copied Future • Combined Future • Part Split
8 Ara sınav........
9 Tasarım çıktılarının oluşturulması • Temel görünüşü oluşturma • Epür oluşturma • Kesit görünüş oluşturma • Detay görünüş oluşturma • Görünüşlerin parametrik olarak düzenlenmesi • İzometrik görünüşlerin işlemesi • Görünüşler üzerinde ek düzenleme yapmak
10 Montaj oluşturma • Montajda temel işlemler • Montajda hazır parça ekleme, silme • Montajda 3 B konstrainler uygulama • Montajda Desktop Browser’i kullanma Parça alan, hacim ve kütle değerlerinin hesaplanması
11 Montaj görünüşlerinin oluşturulması • Patlatılmış görünüş oluşturma • Montaj çizim görünüşleri oluşturma • Çizim çıktıları oluşturmak ve almak • Ana montaj görünüşü oluşturmak İzometrik montaj görünüşü oluşturmak
12 Yüzey oluşturma ve düzenleme • İlkel yüzeylerle çalışma • Hareket tabanlı yüzey oluşturma • NURB yüzeylerle çalışma • Kaplama yüzeyleri oluşturma • Polyline lar kullanarak keskin köşeli yüzeyler oluşturma • Budanmış düzelmesel yüzey oluşturma • Üretilebilen yüzeylerle çalışma • Yüzeyleri düzenleme
13 Standart parça oluşturma ve varolan parçalarla çalışma • Standart cıvata bağlantı montajı oluşturma • Standart mil ve mil geometrisini oluşturma • Mil üzenine diş ekleme • Mil üzerine profil ekleme • Mil düzenleme • Mil üzerine standart rulman ekleme
14 3 B parçalar üzerinde bireysel gerilim hesaplama • Parçaya yük ve mesnetlerin eklenmesi • Parçada otomatik meshleme • Hesap sonuçlarının alınması ve değerlendirme Dönem boyunca verilen ödevlerin dosya olarak teslimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 5
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 1
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 3
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 4
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 1
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 1
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 14 20
Devam 14 10
Uygulama 14 10
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 14 1 14
Sunum 1 1 1
Proje 1 1 1
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 1 1
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 77    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri