Ders Adı İmalat Mühendisliği
Ders Kodu YTM-310
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Davut AKBOLAT
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. Hürkan Tayfun VAROL
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İmalat yöntemleri, atelye ve fabrika organizayonları, ölmçe, kontrol, birleştirme ayırma araçları, talaşlı ve talaşsız imalat tezgahları, kaynak teknolojisi, döküm teknolojisi, iş güvenliği önlemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Makine yapımında kullanılan teknolojik yöntemler ve bunların araçlarının öğrenilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 İmalat yöntemlerini bilir
2 Teknolojinin amaçları ve konusunu bilir
3 Atelyelerin çalışma ilkelerini bilir
4 Ölçme ve markalama aygıtlarını bilir
5 Bağlama araçlarını bilir
6 Parça ayırarak biçimlendirme yöntemlerini bilir
7 Parça ayırmadan biçimlendirme yöntemlerini bilir
8 Döküm tekniği ve yöntemlerini bilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 imalat yöntemleri
2 Atelyelerin çalışma ilkeleri
3 Ölçme ve markalama kavram ve araçları
4 Talaşlı biçimlendirme yöntemleri
5 Talaşsız biçimlendirme yöntemleri
6 Makaslama ve makaslar, zımbalama ve zımbalar,
7 Eğeleme ve eğeler, testereleme ve testereler, keskileme ve keskiler
8 Delik delme ve matkaplar
9 Takım malzemeleri
10 Talaş kavramı, oluşumu ve kesme yöntemleri
11 Tornalama ve tornalar, frezeleme ve frezeler, planya ve vargel tezgahları
12 Kaynak tekniği ve kaynak yöntemleri
13 Döküm tekniği ve döküm yöntemleri
14 Güvenli çalışma içim iş güvenliği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 0
Ödev 0 0
Devam 10 0
Uygulama 4 0
Labaratuvar 4 0
Proje 0 0
Atölye 6 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 4 3 12
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 7 2 14
Arazi ya da Alan Çalışması 2 2 4
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Önal, İ., 2004. Mekanik Teknoloji. Ege üniversitesi, ziraat fakültesi ofset atelyesi, Bornova-İZMİR. Akbolat D., 2023. İmalat Mühendisliği Ders Sunusu, ISUBÜ, Ziraat Fak.
Diğer Kaynaklar Önal, İ., 2004. Mekanik Teknoloji. Ege üniversitesi, ziraat fakültesi ofset atelyesi, Bornova-İZMİR. Akbolat D., 2023. İmalat Mühendisliği Ders Sunusu, ISUBÜ, Ziraat Fak.
Materyal
Dökümanlar Önal, İ., 2004. Mekanik Teknoloji. Ege üniversitesi, ziraat fakültesi ofset atelyesi, Bornova-İZMİR. Akbolat D., 2023. İmalat Mühendisliği Ders Sunusu, ISUBÜ, Ziraat Fak.
Ödevler konu ile ilgili videoların izlenmesi
Sınavlar 7. Hafta
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri