Ders Adı Ürün İşleme İlkeleri
Ders Kodu YTM-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.Sevil KARAASLAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımsal ürünleri ayırma, sınıflandırma, kurutma, paketleme makinalarının teknik özelikleri, yem kırma ve öğütme prensibleri ve makinaları, ürünleri taşıma tekniği ve kullanılan makinalar, kurutma ve soğutma ekipmanları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımsal ürünlerin temizlenmesi. ayırma, sınıflandırma, kurutma, paketleme, kırma ve öğütme, depolama-soğutma ve kurutma tekniklerinin kavratılmasını sağlamak. Tarımsal ürünlerin işlenmesinde kullanılan makinaların tanıtılması ürünlerin taşınması ve iletilmesi amacıyla kullanılan makinaların çalışma prensipleri ile ilgili bilgileri vermek.
No Dersin Kazanımları  
1 Tarım ürünlerinin temizlenmesi, sınıflandırlması ve iletimindeki temel prensip ve makinaları tasarlama becerisi
2 Taneli ürünlerin işlemesindeki temel prensip ve makinaları tasarlama becerisi
3 taneli ürünlerin boyutlarını ölçebilme, boyutlar arasındaki ilişkilere göre ayırma ve sınıflandırma işlemlerini planlayabilme.
4 Taneli ürünlerin temel ve yardımcı ayırma özelliklerini ve bu özelliklere göre dizayn edilen düzenleri kavrayabilme.
5 taneli ürünlerin nem ilişkisini kavrayabilme, nem oranlarını belirleyebilme bunlara göre kurutma işlemini planlayabilme.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 dersin tanımı, tarımsal ürünlere hasat sonrası uygulanan işlemler, ayırma ve sınıflamanın amacı ve hedefleri, saflık derecesi
2 Ayırma ve sınıflandırma sonucunda oluşabilecek gruplar, işlem başarı ölçütleri
3 Ayırma ve sınıflandırmada yararlanılan fiziksel özellikler, tahıl tanelerinde boyutlar ve boyutlar arası ilişkiler
4 Tanelerin geometrik özelliklerine göre ayrılması, elek takımları, eleme işlemlerini etkileyen unsurlar
5 Tanelerin geometrik özelliklerine göre ayrılması, elek takımları, eleme işlemlerini etkileyen unsurlar
6 Tanelerin aerodinamik özelliklerine göre ayrılması, hava akımlı ayırıcılar, ayırma işlemini etkileyen unsurlar
7 Tanelerin aerodinamik özelliklerine göre ayrılması, hava akımlı ayırıcılar, ayırma işlemini etkileyen unsurlar
8 Ara sınavlar
9 tanelerin sürtünme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğüne göre ayrılması
10 Tanelerin yüzey pürüzlülüğüne göre ayrılması, manyetik ayırıcılar
11 Tanelerin diğer yardımcı ayrım özelliklerine göre ayrılması
12 Meyve ve sebzelerde ayırma ve sınıflandırma
13 Tarım ürünleri nem ilişkileri, nem oranları, denge nemi, kurutma evreleri, kurutucu tipleri, kurumayı etkileyen unsurlar
14 Taneli ürünlerin kırılması, kırmanın amaçları, kırılan ürünlerin boyutlarına göre sınıflandırılması, çekiçli ve valsli değirmenler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 2
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 1
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 1 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 1 2 2
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Yağcıoğlu, A.K. Ürün İşleme Tekniği, EÜZF yayınları, No:517, İzmir. Ürün işleme Tekniği ve Makinaları, GÜZEL, E. ve ark., AÜZF Yayınları No: 957, Ankara
Diğer Kaynaklar Yağcıoğlu, A.K. Ürün İşleme Tekniği, EÜZF yayınları, No:517, İzmir. Ürün işleme Tekniği ve Makinaları, GÜZEL, E. ve ark., AÜZF Yayınları No: 957, Ankara
Materyal
Dökümanlar Yağcıoğlu, A.K. Ürün İşleme Tekniği, EÜZF yayınları, No:517, İzmir. Ürün işleme Tekniği ve Makinaları, GÜZEL, E. ve ark., AÜZF Yayınları No: 957, Ankara
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri