Ders Adı Tarımda Sürdürülebilir Yaklaşımlar
Ders Kodu YTM-308
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Recep KÜLCÜ
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımsal uygulamalar ve çevresel etkisi, sürdürülebilir tarımsal uygulamalar, gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik, Genetiği değiştirilmiş organizmalar, tarımda risk yönetimi, tarımdan beklenenler. Organik tarım, ilkeler ve amaç, organik tarımın üstünlükleri, organik üretim ihtiyacı, dünyada organik tarım uygulamaları, uluslararası kuruluşlar. Organik tarımsal üretimde kalite kontrol sistemi, organik standartlar, kontrol, sertifikasyon, Akreditasyon. Organik tarımsal üretimde kalite kontrol sistemi, organik standartlar, kontrol, sertifikasyon, Akreditasyon. Toprak ve özellikleri, oluşumu, toprak organik maddesi, toprak verimliliği, toprak işleme. Toprak kirliliği, nedenleri ve etkileri, tuzlu ve sodyumlu topraklar, organik örtü, önemi, örtüçeşitleri. Toprak erezyonu, oluşumu ve etkileri, erezyonun önlenmesi, toprak su ilişkisi, toprakta suyun önemi, su temini ve sulama suyu, sulama yöntemleri, suyun korunması. Dengeli beslenme, bitki besin elementleri, bitki sağlığı, toprak organik maddesinin önemi, bitki besin maddesi döngüsü. Dönüşümlü bitkisel üretim, organik tarımda gübreler ve gübreleme, organik gübreler ve besin değeri, hayvansal gübreler, ticari organik gübreler, ticari organik gübreler, sıvı organik gübreler, mineral ve mikrobiyolojik gübreler, yeşil gübreler. Organik üretimde zararlı ve hastalık yönetimi, bitki sağlığı, önleyici tedbirler, bitki koruma yöntemleri, doğal düşmanlar, doğal pestisidler, bitkisel pestisidler, doğal pestisidler. Organik tarım kanunu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla toprak verimliliğini, çevrenin korunması ile gıda güvenliğinin sağlaması, ve sürdürülebilir tarım sistemlerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla toprak verimliliğini, çevrenin korunması ile gıda güvenliğinin sağlamasını doğrultusunda becerisi kazanır.
2 Sürdürülebilrilik kavramını bilir
3 Tarımda sürdürülebilirlik kavramını bilir
4 Sürdürülebilir tarım uygulamalarını bilir
5 Sürdürülebilir tarım uygulamalarını kullanabilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tarım, risk, risk analizi, risk değerlendirme kavramları
  Ön Hazırlık: Ders notları
2 Tarımda karşılaşılan çevresel sorunlar (pestisit ve gübre kaynaklı kirlilik ve bulaşma, toprak erozyon vb)
  Ön Hazırlık: Ders notları
3 Gıda üretiminde toprağın rolü
  Ön Hazırlık: Ders notları
4 Sürdürülebilir tarımda toprak kaynakları ve yönetimi
  Ön Hazırlık: Ders notları
5 Sürdürülebilir tarımda su kaynakları ve yönetimi
  Ön Hazırlık: Ders notları
6 Sürdürülebilir tarımda gübreler, besin maddeleri ve yönetimi
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 Ara sınav
  Ön Hazırlık: Ders notları
8 Sürdürülebilir tarımda iklim ve etkileri
  Ön Hazırlık: Ders notları
9 Sürdürülebilir tarımda biyoçeşitlilik ve biyolojik kaynaklar
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 Sürdürülebilir tarımda pestisitler ve yönetimi
  Ön Hazırlık: Ders notları
11 Sürdürülebilir tarımda enerji kaynakları ve yönetimi
  Ön Hazırlık: Ders notları
12 Tarıma sistemsel ve bütünleşik yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Ders notları
13 Tarımın sosyoekonomik yönü
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 Final
  Ön Hazırlık: Ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 2
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 4
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 4
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 5
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1- T. Kutlu, Yayınlanmamış Sürdürülebilir tarım ders notları T. Kutlu, Unpublished Class materials for Sustainable agriculture 2- Kirişçi, V., Keskin, M., Say, S.M., Keskin, S.G., 1999. Hassas Tarım Uygulamaları, Nobel Kitabevi, Ankara. 3- Mason, J., 2004. Sustainable Agriculture, CSIRO Publishing, Australia. 4- Erşahin, S., 2001. Toprak Amenajmanı . Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:56, Ders. Notları Serisi: 21
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar Ara sınav ve Final
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri