Ders Adı Isı Transferi
Ders Kodu YTM-305
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Dersin Yardımcıları Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders ısı iletimi, ısı taşınımı, ısı değiştiriciler, ısı yayımı konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere farklı ısı geçişinin (ısı iletimi, ısı taşınımı, ısı yayımı) mühendislik işlemlerine uygulamaları hakkında bilgi sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Isı transferinin ilkelerinin sistemlerde (fiziksel, kimyasal, biyolojik) uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur
2 Isı iletimi, ısı taşınımı ve ısıl ışıma problemlerini çözebilir,
3 Tarımsal sistemlerde (seralarda, kümeslerde ve tarımsal binalarda) ısı transferi ile ilgili tasarım yapabilir,
4 Tek boyutlu ısı iletimi problemlerini çözebilir
5 Isı kavramını anlayabilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Isı geçişinin tanımı
  Ön Hazırlık: Sayfa 1-11
2 Bir boyutlu ısı iletimi
  Ön Hazırlık: Sayfa 15-22
3 Bir boyutlu ısı iletimi ve problem çözümü
  Ön Hazırlık: Sayfa 41-48
4 Isı taşınımı
  Ön Hazırlık: Sayfa 265-278
5 Isı taşınımı ve problem çözümü
  Ön Hazırlık: Sayfa 279-293
6 Isı taşınımı ve problem çözümü
  Ön Hazırlık: Sayfa 294-310
7 Isı taşınımı ve problem çözümü
  Ön Hazırlık: Sayfa 335-346
8 Ara sınavlar
  Ön Hazırlık: Anlatılan konulara çalışarak sınava hazırlanmak.
9 Doğal ısı taşınımı ve problem çözümü
  Ön Hazırlık: Sayfa 215-225
10 Isı değiştiriciler
  Ön Hazırlık: Sayfa 389-402
11 Isı değiştiriciler ve problem çözümü
  Ön Hazırlık: Sayfa 403-420
12 Isı ışınımı konuları
  Ön Hazırlık: Sayfa 403-420
13 Isı ışınımı ve problem çözümü
  Ön Hazırlık: Sayfa 443-454
14 Isı ışınımı ve problem çözümü
  Ön Hazırlık: Sayfa 455-465
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 5
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 1
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 3
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 3
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 6 6 36
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Halıcı, F. ve Gündüz, M. 2007. Örneklerle ısı geçişi, ısı transferi. Genişletilmiş 3. baskı. Birsen yayınevi.
Diğer Kaynaklar Halıcı, F. ve Gündüz, M. 2007. Örneklerle ısı geçişi, ısı transferi. Genişletilmiş 3. baskı. Birsen yayınevi.
Materyal
Dökümanlar Halıcı, F. ve Gündüz, M. 2007. Örneklerle ısı geçişi, ısı transferi. Genişletilmiş 3. baskı. Birsen yayınevi.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Arasınav ve Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri