Ders Adı Makina Elemanları
Ders Kodu YTM-304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Deniz YILMAZ
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Makine elemanlarının temel kavramları ve hesaplamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu derste makine elemanlarının temel kavramları ve hesaplamaları yapması hedeflenmektedir.
No Dersin Kazanımları  
1 Makine elemanları hesaplarını yapabilmek.
2 Birleştirme elamanları dayanım hesaplarını, çekme, basma, kesme ve burulma dayanımı hesaplamalarını tekniğine uygun olarak yapabilmek.
3 Dişliler, kayışlar, kasnaklar ve kavramaların hesaplarını, miller, yataklar ve zincirlerin dayanım hesaplarını tekniğine uygun olarak yapabilmek.
4 Aşınma ve yağlama özelliklerini öğrenme ve yataklar kısmına uygulayabilmek.
5 Rulman tiplerini ve fonksiyonlarını anlayabilme ve pratikte uygulayabilmek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Ders notları
2 Bağlantı Elemanları Lehim, Kaynak, Mil Göbek Bağlantıları
  Ön Hazırlık: Ders notları
3 Sıkı Geçme, Konik Geçme, Pim
  Ön Hazırlık: Ders notları
4 Toleranslar, Yüzey Kalitesi
  Ön Hazırlık: Ders notları
5 Perçinler ve Hesapları Kamalar
  Ön Hazırlık: Ders notları
6 Civatalar ve Saplamalar
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 Dişli ve Hesapları
  Ön Hazırlık: Ders notları
8 Kayış ve Kasnaklar
  Ön Hazırlık: Ders notları
9 Kavramlar Moment , Tork Dişli Kutuları
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 Yaylar Mekanizmaları Zincirler
  Ön Hazırlık: Ders notları
11 Makara ve Halatlar
  Ön Hazırlık: Ders notları
12 Miller ve Mil Hesapları
  Ön Hazırlık: Ders notları
13 Akslar
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 Yataklar
  Ön Hazırlık: Ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 5
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 3
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Makine Elemanları Cisimlerin Dayanımı-Dursun Erkal-MEB
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar Ara sınav ve Final
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri