Ders Adı Dinamik
Ders Kodu YTM-302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Sevil KARAASLAN
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dinamiğe Giriş: yer-değiştirme, hız, ivme; Maddesel Noktanın Kinematiği: partiküllerin lineer ve eğrisel hareketleri, bağıl hız; Maddesel Noktanın Kinetiği: kuvvet, kütle ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum; Maddesel Noktalar Sisteminin Kinetiği; Planer Kinematik: 2 boyutlu cisimlerde dönme, bağıl hız, bağıl ivme; Planer Kinetik: 2 boyutlu cisimlerde doğrusal ve sabit nokta etrafında dönme hareketleri, eylemsizlik yarıçapı, genel düzlemsel hareket, iş ve enerji.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Newton ve Euler tarafından oluşturulan ilkeleri kullanarak, öğrencilerin hareketli cisimler kavramını ve bu cisimlerin uygulamalarını anlatılması
No Dersin Kazanımları  
1 Dinamik ve kinematik problemleri sözlü ve yazılı anlatımla tanımlayabilmek.
2 Mühendislik dinamiği kapsamındaki uygulamalı parçacıklar ve rijit cisimler kinematiği ile ilgili problemleri, basit çizim teknikleri ve modern bilgisayar teknolojileri kullanarak modelleyebilmek.
3 Problem çözme ve mühendislik senaryolarına tasarım çözümleri üretme gibi uygulamalarla, mühendisliğin dinamik ile ilgili ilkelerini uygulayabilmek.
4 Mühendislik dinamiği kapsamındaki uygulamalı parçacıklar ve rijit cisimler kinematiği ile ilgili problemleri matematiksel formülasyonlarını oluşturabilmek.
5 Parçacıklar - rijit cisimler dinamiğini ve uygulamalarını analiz edebilime ve sonuçları yorumlayabilmek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dinamiğe giriş, dersin amacı, Maddesel Noktanın Kinematiği: lineer hareket
  Ön Hazırlık: Ders notları
2 Maddesel Noktanın Kinematiği: lineer ve eğrisel hareket, n-t koordinat sistemi
  Ön Hazırlık: Ders notları
3 Maddesel Noktanın Kinematiği: polar ve silindirik koordinat sistemleri, bağıl hareket
  Ön Hazırlık: Ders notları
4 Maddesel Noktanın Kinetiği: kuvvet, kütle ve ivme, hareket denklemleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
5 Maddesel Noktanın Kinetiği: iş ve enerji, impuls ve momentum
  Ön Hazırlık: Ders notları
6 Maddesel Noktalar Sisteminin Kinetiği
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 ara sınavların yapımı
  Ön Hazırlık: Ders notları
8 Maddesel Noktalar Sisteminin Kinetiği
  Ön Hazırlık: Ders notları
9 Planer Kinematik: 2 boyutlu cisimlerde dönme, bağıl hız
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 Planer Kinematik: 2 boyutlu cisimlerde bağıl ivme
  Ön Hazırlık: Ders notları
11 Planer Kinematik: problem çözümü
  Ön Hazırlık: Ders notları
12 Planer Kinetik: 2 boyutlu cisimlerde doğrusal ve sabit nokta etrafında dönme hareketleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
13 Planer Kinetik: 2 boyutlu cisimlerde eylemsizlik yarıçapı, genel düzlemsel hareket
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 Planer Kinetik: iş ve enerji
  Ön Hazırlık: Ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 2 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 8 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Meriam JL & Kraige LG : Engineering Mechanics: Dynamics, 7th edition, SI version, Wiley, ISBN 978-1-118-08345-1.
Diğer Kaynaklar Meriam JL & Kraige LG : Engineering Mechanics: Dynamics, 7th edition, SI version, Wiley, ISBN 978-1-118-08345-1.
Materyal
Dökümanlar Meriam JL & Kraige LG : Engineering Mechanics: Dynamics, 7th edition, SI version, Wiley, ISBN 978-1-118-08345-1.
Ödevler -
Sınavlar Ara sınav ve Final
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri