Ders Adı İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Ders Kodu YTM-0219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Davut AKBOLAT
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. H. Tayfun VAROL
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği iş güvenliğinin tanımı, amaçları, insan sağlığını etkileyen faktörler, iş kazası ve meslek hastalığı kavramları, tehlikenin tanımı, tehlike noktaları, tehlikeyi önleme yolları, atelyelerde güvenlik önlemleri, tezgah bazında güvenlik önlemleri, tarımsal mekanizasyon aracı kullanımında güvenlik kuralları, tarım makinelerinde tehlikeli noktalar, fiziksel meslek hastalığı kaynakları, güvenlik işaretleri, yangın ve yangından korunma, elektriksel güvenlik önlemleri, ilk yardım önlemleri, iş güvenliği hukuku.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İş yerinde iş güvenliğine uygun çalışma güvenliğinin sağlanması için alınması gerekli genel güvenlik önlemleri, özelde ise tarımsal mekanizasyon araçları kullanımı sırasında güvenli çalışma koşullarını ortaya koymak dersin amaçları arasındadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Ergonominin tanımı ve çalışma alanlarını bilir
2 Antropometri kavramını bilir
3 İnsan vücudu ve hareketlerini bilir.
4 iş güvenliğinin tanımı, amaçları ve insan sağlığını etkileyen faktörleri bilir.
5 İş kazaları ve iş kazalarının oluş nedenlerini bilir.
6 Meslek hastalıklarını ve meslek hastalık tiplerini bilir
7 Fiziksel ve Mekanik Etkilerden Meydana Gelen Meslek hastalıklarını bilir
8 Atelyelerde iş güvenliği açısından alınacak güvenlik önlemlerini bilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 iş güvenliğinin tanımı, amaçları, insan sağlığını etkileyen faktörler
2 iş kazası ve meslek hastalığı kavramları
3 tehlikenin tanımı, tehlike noktaları, tehlikeyi önleme yolları
4 atelyelerde güvenlik önlemleri, tezgah bazında güvenlik önlemleri
5 Tarımsal mekanizasyon aracı kullanımında güvenlik kuralları
6 Tarım makinelerinde tehlikeli noktalar
7 fiziksel meslek hastalığı kaynakları
8 Güvenlik işaretleri ve donanımları
9 Yangın ve yangından korunma
10 Elektriksel güvenlik önlemleri
11 ilk yardım ve ilk yardım önlemleri
12 İş güvenliği hukuku
13 Ergonominin tanımı, ilgi alanları
14 Ergonomic tasarım örnekleri, insan anatomisi, motivasyon unsurları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 2
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 5
Ödev 0 0
Devam 10 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 2 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 3 6
Arazi ya da Alan Çalışması 3 3 9
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Akbolat, D., 2022. İş güvenliği ders notları (basılmamış), Akbolat, D., İş Güvenliği ppt sunusu Akbolat, D., Ergonomi, ppt sunusu
Diğer Kaynaklar Akbolat, D., 2022. İş güvenliği ders notları (basılmamış), Akbolat, D., İş Güvenliği ppt sunusu Akbolat, D., Ergonomi, ppt sunusu
Materyal
Dökümanlar Akbolat, D., 2022. İş güvenliği ders notları (basılmamış), Akbolat, D., İş Güvenliği ppt sunusu Akbolat, D., Ergonomi, ppt sunusu
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Sunular ve ders notlarına OBS 'den ulaşılabilir.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri