Ders Adı Temel Elektrik ve Elektronik Bilgisi
Ders Kodu YTM-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Önder UYSAL
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Elektrik-elektronik hakkında temel konuları tanıtmak; devre elemanları ve devreler, ilgili sistemler, elektrik ve elektronik cihazlar, elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere elektrik-elektronik hakkında temel konuları tanıtmak; devre elemanları ve devreler, ilgili sistemler, elektrik ve elektronik cihazlar, elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi hakkında bilgiler vermektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Basit elektrik ve elektronik devreleri işlevsel olarak açıklayabilme
2 Basit elektrik devre analizleri uygulayabilme
3 Doğru ve alternatif akım devrelerini kavrayabilme ve AC devrelerinde denkleştirme (güç faktörü) yöntemlerini uygulayabilme
4 Elektromekanik cihazların çalışma prensiplerini kavrayabilme ve bu tür donanımları kullanabilme
5 Elektrikte iş güvenliğinin önemini kavrayabilme
6 Mikroişlemci, PLC gibi sistemlerin temel mantığını kavrayabilme ve basit uygulama geliştirebilme
7 Öğrencilere yaptıkları araştırmalarda ölçme sistemi ve aleti seçebilme yeteneği kazandırma
8 Basit bir elektrik veya elektronik devre için uygun devre elemanlarının seçilebilme yeteneğinin kazanılması
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Elektriksel Elemanlar, Semboller ve Birimler
  Ön Hazırlık: Dirençler, kondansatörler, bobinler, transformatörler, yarı iletken elemanlar, elektronik ölçü aletleri ve cihazları ve elektriksel semboller ve birimler, örnek soru ve çözümleri.
2 Akım, Gerilim ve Direnç
  Ön Hazırlık: Atom, akım, elektrik yükü, gerilim, direnç, elektrik devresi, elektrik devresinde ölçümler, örnek soru ve çözümleri.
3 Ohm Kanunu, Enerji ve Güç
  Ön Hazırlık: Ohm kanunu, enerji ve güç, elektrik devresinde güç, güç kaynağı, doğru akımda güç ölçme, örnek soru ve çözümleri.
4 Seri Devreler
  Ön Hazırlık: Seri dirençler, seri devrede akım ve ohm kanunu,, seri bağlı gerilim kaynakları, Kirşofun gerilim kanunu, gerilim bölücüler, seri devrede güç, örnek soru ve çözümleri.
5 Paralel Devreler
  Ön Hazırlık: Paralel dirençler, paralel devrede gerilim ve ohm kanunu, Kirşofun akımlar kanunu, akım bölücüler, paralel devrede güç, paralel devre uygulamaları, örnek soru ve çözümleri.
6 Kondansatör
  Ön Hazırlık: Kodansatör tanımı, kondansatörün yapısı ve sembolü, kondansatörün kapasitesi, kondansatörün fiziksel karakteristikleri, kondansatör çeşitleri, DC devrede kondansatör, kondansatör bağlantıları, AC devrede kondansatör, kondansatör uygulamaları, kondansatörlerin test edilmesi, örnek soru ve çözümleri.
7 Bobin
  Ön Hazırlık: Bobinin tanımı, enerji depolanması, bobinin fiziksel karakteristikleri, Faraday ve Lenz kanunları, bobin çeşitleri, bobin bağlantıları, DC devrede bobin, AC devrede bobin, transformatörler, bobin uygulamaları,, bobinin test edilmesi, örnek soru ve çözümleri.
8 Yarı İletken Devre Elemanları
  Ön Hazırlık: Yarı iletken maddeler, diyotlar, diyot çeşitleri, diyot uygulamaları, diyotların test edilmesi, transistörler, transistör hesapları, transistör hesapları, transistör uygulamaları, transistörlerin test edilmesi, örnek soru ve çözümleri.
9 AC Akım ve Gerilim
  Ön Hazırlık: Sinüs dalgası, sinüsoidal gerilim kaynağı, sinüs dalgasının gerilim ve akım değerleri, sinüs dalgasının açısal ölçüsü, sinüs dalgasının formülü, AC devrelerde Ohm ve Kirşof kanunu, AC ve DC kaynakların birlikte bağlanması, sinüsoidal olmayan dalga şekilleri, örnek soru ve çözümleri.
10 Temel Ölçü Aletleri
  Ön Hazırlık: AVO metre ve Multi metre, Wattmetre, osiloskop, örnek soru ve çözümleri.
11 Manyetizma
  Ön Hazırlık: Manyetik alan, elektromanyetizma, elektromanyetik elemanlar, elektromanyetik indiksiyon, örnek soru ve çözümleri.
12 Dijital Elektronik
  Ön Hazırlık: Analog ve dijital sistemler, sayı sistemleri, lojik kapılar, Boolean kanunları, Karno tabloları, karşılaştırıcılar, kod çözücüler, kodlayıcılar, bilgi seçiciler, bilgi dağıtıcılar, pratik lojik devre uygulamaları, örnek soru ve çözümleri.
13 Elektrikte İş Güvenliği
  Ön Hazırlık: Elektrik şoku, elektrik akımının fizyolojik etkileri, kaçak akım, akım türleri, elektriksel güvenlik, güvenlik için dikkat edilmesi gereken hususlar, elektrik kazalarında ilk yardım, örnek soru ve çözümleri.
14 Bilgisayarla Baskı Devre Çiziminin Temelleri
  Ön Hazırlık: Baskı devre çizimi uygulama programları, tasarım ortamı, program modları, baskı devre şeması çizimi, semboller, otomatik baskı devre çizimi, uygulama örnekleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 5
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 5
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 5
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 4
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 5
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 3
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 4
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 100
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 3 2 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu UYSAL, Ö., Temel Elektrik Elektronik Ders Sunuları (Basılmamış), 2020.
Diğer Kaynaklar - DEMİREL, H., 2014. Temel Elektrik Elektronik, Birsen Yayınevi, İstanbul. - Sülün, E. E., Aslan, M., Çakıp, A., 2004. Elektronik Devre Uygulamaları II, Kanyılmaz Matbaacılık, İzmir. - Sülün, E. E., Aslan, M., Çakıp, A., 2002. Elektronik Devre Uygulamaları III, Kanyılmaz Matbaacılık, İzmir.
Materyal
Dökümanlar - UYSAL, Ö., Temel Elektrik Elektronik Ders Sunuları (Basılmamış), 2020. - DEMİREL, H., 2014. Temel Elektrik Elektronik, Birsen Yayınevi, İstanbul. - Sülün, E. E., Aslan, M., Çakıp, A., 2004. Elektronik Devre Uygulamaları II, Kanyılmaz Matbaacılık, İzmir. - Sülün, E. E., Aslan, M., Çakıp, A., 2002. Elektronik Devre Uygulamaları III, Kanyılmaz Matbaacılık, İzmir.
Ödevler Ders sonrası konu ile ile ilgili uygulamalar
Sınavlar 1-Arasınav 2-Final
Materyal Diğer Ödevler ve uygulamalar
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri