Ders Adı Enerji Yönetim Esasları
Ders Kodu YTM-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Dersin Yardımcıları Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Genel Tanımlamalar / Türkiye’nin ve Dünyanın Genel Enerji Durumu / Enerji ve Kütle Denklikleri / Isı Üretim Tesislerinde Enerji Yönetimi ve Ekonomik Analiz Uygulamaları / Buhar Üretim ve Dağıtım Hatlarında Enerji Yönetimi ve Ekonomik Analiz Uygulamaları / Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Yönetimi / Atık Isının Değerlendirilmesinde Enerji Yönetimi ve Ekonomik Analiz Uygulamaları / Yenilenebilir Enerji Kullanımında Ekonomik Analiz Uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Enerji Yönetimi ile ilgili temel bilgilerin aktarılması
No Dersin Kazanımları  
1 Enerji kavramının öğrenilmesi
2 Enerji verimliliği kavramının öğrenilmesi
3 Enerji yönetimi kavramının öğrenilmesi
4 Farklı proseslerde enerji yönetimi çalışmalarını öğrenmek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Genel Tanımlamalar
2 Türkiye’nin ve Dünyanın Genel Enerji Durumu
3 Enerji Tüketimi
4 Yakıtlar ve Yanma
5 Enerji ve Kütle Denklikleri
6 Kütle ve Enerji Denklikleri
7 Kütle ve Enerji Denklikleri; Verim Hesapları
8 Enerji Üretiminde Verimliliği Sağlayacak Teknolojiler
9 Sanayide Enerji Verimliliği
10 Enerjinin İletim ve Dağıtımında Enerji Verimliliği Sağlayacak Teknolojiler
11 Enerjinin Tüketiminde Enerji verimliliği Sağlayacak Teknolojiler
12 Enerjinin Tüketiminde Enerji verimliliği Sağlayacak Teknolojiler
13 Ekonomik Analiz Yöntemleri
14 Alternatif Enerji Kaynakları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 5
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 5
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 5
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 3
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 3
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 4
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 3
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 5
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 4
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 3 18
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 107    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders Notları (Basılmamış), 2020
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar Arasınav ve Final
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri