Ders Adı Ölçme Tekniği
Ders Kodu YTM-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ahmet Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ölçme ve ölçme teknikleri ile ilgili
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Uluslararası temel ve türetilmiş ölçü birimlerini ve dönüşümlerini öğretmek. Birimlerin uluslararası alt ve üst katlarını öğrenmek ve kullanabilmek. Sayıların ondalık, yüzdelik, bindeliklerinde bir üst seviyeye ve/veya tam sayıya yuvarlatılırken uygulanacak kuralları öğrenmek. Standardizasyon ve standartları ölçme ve ölçme tekniği esaslarını bilmek. Ölçme hataları ve tiplerini öğrenmek. Ölçme aletlerini tanımak, kullanmak. Avometre ile gerilim, akım, direnç ölçebilmek. Kumpas,mikrometre, komparatörü tanımak ve kullanmasını öğrenmek. Çeşitli fiziksel büyüklüklerin (Örneğin: Sıcaklık, nem/bağıl nem, kuvvet, basınç vb) birincil ve ikincil ölçme yöntem ve tekniklerini öğrenmek. İlgili sensör vb. araç gereç cihazları tanımak.
No Dersin Kazanımları  
1 Öğrenci; uygun ölçü aleti kullanarak fiziksel büyüklükleri doğru olarak ölçebilme
2 Yapılacak elektriksel ölçme için uygun ölçü aletini seçebilme
3 Endüstriyel ölçmeler yapabilme ve ölçü birimlerini birbirine dönüştürebilme
4 Yapılacak elektriksel ölçmelerde kullanılan ölçü aletlerinin ve kişilerin hatalarını dikkate alarak ölçme hatalarını bulabilme
5 Yapılan ölçmelerde fiziksel ve elektriksel birimleri ast ve üst katlarına ve birbirleri ile dönüşümünü yapabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Uluslararası temel ve türetilmiş ölçü birimleri ve dönüşümleri
2 Birimlerin uluslararası alt ve üst katları. Sayıların ondalık, yüzdelik, bindelik yazılışlarında bir üst seviyeye ve/veya tam sayıya yuvarlatılırken uygulanacak kurallar.
3 Standardizasyon ve standartlar
4 Ölçme ve ölçme tekniği
5 Ölçme hataları ve tipleri
6 Çeşitli ölçme aletlerini tanıma ve kullanma (Kumpas, mikrometre, avometer/multimetre vb.)
7 Birincil ve ikincil ölçme yöntem ve teknikleri ve örnekleri
8 Temel Ölçüm Bilimi ve Kalibrasyon
9 Metroloji, Akreditasyon, Standardizasyon
10 Kalibrasyon/Doğrulama ve İzlenebilirlik
11 Standartlar Sıradüzeni
12 Ölçme ve Ölçme Sistemlerinin Analizi
13 Belirsizlik
14 Genel Tekrar: Boyutsal Ölçüm Cihazları (Mastar Bloklar, Kumpas, Mikrometre) Boyutsal Kalibrasyon Yapacak Laboratuvarlarda Aranan Koşullar Kalibrasyon ve İzlenebilirlik Sistemi Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 3
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 3
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 4
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 4
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 4
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 4
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 4
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 4
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 3 42
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ölçme Bilgisi Ders Notları
Diğer Kaynaklar Ölçme Bilgisi Ders Notları
Materyal
Dökümanlar Ölçme Bilgisi Ders Notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri