Ders Adı Tarımsal Elektrifikasyon
Ders Kodu YTM-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Ahmet Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İçsel tarım kesimini kapsamakta olup tarımsal etkinliklerin (aydınlatma, havalandırma, ısıtma, soğutma) elektrik enerjisi ile yapılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarım ile elektrifikasyon arasında bağ kurabilme ve tarımsal uygulamalarda uygun materyal seçiminin belirlenmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Elektrik enerjisinin üretim yollarını ve elektriğin temel büyüklük ve kavramlarını bilme
2 İşletmeye ait uygun trafo gücünü, bir elektriksel tüketiciye ait tel çapını hesaplayabilme
3 İçsel ve Dışsal aydınlatma hesabını yaparak o mekana ait lamba sayısını ve tipini belirleyebilme
4 Bir tarımsal işletmeye ait elektriksel havalandırma hesabı yaparak uygun havalandırıcı kapasitesini belirleyebilme
5 Soğutma tesisi hesabını yaparak uygun motor kapasitesini belirleyebilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Elektrik Enerjisi
2 Tarımsal Elektrifikasyon
3 Elektrik Enerjisi Üretimi
4 Tarımda Şebekeden Enerji Sağlama
5 Elektrik Motorları
6 Aydınlatma Tekniği
7 Elektriksel Isıtma Uygulamaları
8 İç Tesisat Çeşitleri
9 İletken Kesitlerinin Saptanması
10 Güvenlik Önlemleri
11 Problem Çözümleri
12 Problem Çözümleri
13 Problem Çözümleri
14 Problem Çözümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 5
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 5
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 3
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 4
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 5
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 3
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 4
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 3 42
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 133    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Tarımsal Elektrifikasyon Sunumları
Diğer Kaynaklar Tarımsal Elektrifikasyon Sunumları
Materyal
Dökümanlar Tarımsal Elektrifikasyon Sunumları
Ödevler Tarımsal Elektrifikasyon Uygulama Örnekleri
Sınavlar Arasınav ve Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri