Ders Adı Termodinamik
Ders Kodu YTM-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Dersin Yardımcıları Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Termodinamiği temel kavramları, saf maddenin fazları, hal değişimleri, ideal gazlar, Termodinamiğin 1. yasası ve kapalı ve açık sistemlere uygulanması, Termodinamiğin 2. yasası, tersinir ve tersinmez hal değişimi, karnot çevrimi, ısı makinası, soğutma makinası, ısı pompası, entropi, saf maddenin entropi değişimi, tersinir sürekli akış işi. Otto ve Dizel çevrimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere termodinamik kanunlarının mühendislik işlemlerine uygulamaları hakkında bilgi sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Termodinamiğin temel kavramlarını bilir
2 Saf maddenin özelliklerini anlayıp problem çözümlerinde kullanır
3 Termodinamiğin 1. yasasının kapalı ve açık sistemlere uygular
4 Termodinamiğin 2. yasasını sistemlere uygular
5 Otto ve dizel çevrimlerinin çözümlemesini yapar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Termodinamiğin temel kavramları
  Ön Hazırlık: Sayfa 1–16
2 Saf maddenin özelikleri
  Ön Hazırlık: Sayfa 34–50
3 Saf maddenin özelikleri ve problem çözme
  Ön Hazırlık: Sayfa 51–63
4 Termodinamiğin 1. yasası: kapalı sistemler
  Ön Hazırlık: Sayfa 81–104
5 Termodinamiğin 1. yasası: kapalı sistemler ve problem çözme
  Ön Hazırlık: Sayfa 82–126
6 Termodinamiğin 1. yasası: kontrol hacimleri
7 Termodinamiğin 1. yasası: kontrol hacimleri ve problem çözme
8 Ara sınav termodinamik
  Ön Hazırlık: Anlatılan konulara çalışarak sınava hazırlanmak.
9 Termodinamiğin 2. yasası
  Ön Hazırlık: Sayfa 215–233
10 Termodinamiğin 2. yasası ve problem çözme
  Ön Hazırlık: Sayfa 234–251
11 Entropi anlatımı
  Ön Hazırlık: Sayfa 264–294
12 Entropi ve problem çözme
  Ön Hazırlık: Sayfa 294–321
13 Gaz akışkanlı Güç çevrimleri
  Ön Hazırlık: Sayfa 405–418
14 Gaz akışkanlı güç çevrimleri ve problem çözme
  Ön Hazırlık: Sayfa 418–423
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 3
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 1
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 4
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 3
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 3
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 3
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 3
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 4
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 4
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 3 18
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Yunus A. Çengel ve Michael A. Boles, Çeviren: Taner Derbentli McGraw Hill-Literatür Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Yunus A. Çengel ve Michael A. Boles, Çeviren: Taner Derbentli McGraw Hill-Literatür Yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Yunus A. Çengel ve Michael A. Boles, Çeviren: Taner Derbentli McGraw Hill-Literatür Yayıncılık.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar ara ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri