Ders Adı Makina Malzeme Bilgisi
Ders Kodu YTM-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Davut Akbolat
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. H. Tayfun VAROL
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Makine yapımında kullanılan malzemelerin tanınması, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerinin bilinmesi, malzeme seçimi, metal ve çelik üretim teknikleri, malzemeye uygulanan ısıl işlemler, malzeme muayene yöntemleri, metal dışındaki diğer malzemelerin özelliklerinin bilinmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Makine yapımında kullanılan malzemelerin özelliklerinin bilinmesi, seçimi, demir çelik üretimi, ısıl işlemeler ve malzeme muayenesini bilmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Malzemenin tanımı, bulunduğu yerler ve malzeme özelliklerini bilir.
2 malzemelerde gerilme, boyca uzama, elastiklik modülünü bilir.
3 Malzemelerin kristal yapısını bilir
4 katı eriyikler, ötektikleri bilir
5 Alaşımın tanımı ve özelliklerini bilir
6 Karbon miktarına göre demirin mekanik özelliklerinin değişimini bilir
7 Metal üretim tekniğini bilir
8 Demir filizleri ve özelliklerini bilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Malzeme bilimine giriş ve katı malzemelerin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: 1-10 Sayfalar
2 Malzemenin fiziksel özellikleri
  Ön Hazırlık: 10-18 Sayfalar
3 Malzemenin mekanik özellikleri
  Ön Hazırlık: 18-28 Sayfalar
4 Metallerin şekillendirilebilme ve işlenebilme özellikleri
  Ön Hazırlık: 29-32 Sayfalar
5 Malzeme seçimi
  Ön Hazırlık: 32-33 Sayfalar
6 Kristal yapı ve özellikleri
  Ön Hazırlık: 32-33 Sayfalar
7 Metaller ve alaşımları
  Ön Hazırlık: 33-53 Sayfalar
8 Demir-Karbon alaşımları
  Ön Hazırlık: 66-76 Sayfalar
9 Metal üretim tekniği ve Çelik üretimi
  Ön Hazırlık: 79-92 Sayfalar
10 Çelik standartları ve çeliğin kısa gösterimi
  Ön Hazırlık: 93-111 Sayfalar
11 Çeliğin ısıl işlemleri
  Ön Hazırlık: 112-137 Sayfalar
12 Demir dökme malzemeler
  Ön Hazırlık: 138-151 Sayfalar
13 Malzeme muayenesi ve demir olmayan metaller
  Ön Hazırlık: 152-172 Sayfalar
14 Korozyon ve korozyondan korunma, plastik malzemeler
  Ön Hazırlık: 172-188 Sayfalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 3
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 3
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 4
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 3
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 3
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 4
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 70 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 2 5
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 2 14 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 1 5
Ödevler 2 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 3 3
Laboratuar Çalışması 2 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 46    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Zeren, Y., 1992.Makine Malzeme Bilgisi, ÇÜ. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı Yayın No:87, ADANA. Erdoğan,D.,1984.Makine Malzeme Bilgisi. A.Ü.Z.F. Yayınları No:913, Ders Kitabı No:256. Ankara. Serfiçeli, Y.S., 2000. Malzeme Bilgisi. Milli Eğitim Basımevi ders kitapları No:671, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Zeren, Y., 1992.Makine Malzeme Bilgisi, ÇÜ. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı Yayın No:87, ADANA. Erdoğan,D.,1984.Makine Malzeme Bilgisi. A.Ü.Z.F. Yayınları No:913, Ders Kitabı No:256. Ankara. Serfiçeli, Y.S., 2000. Malzeme Bilgisi. Milli Eğitim Basımevi ders kitapları No:671, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Zeren, Y., 1992.Makine Malzeme Bilgisi, ÇÜ. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı Yayın No:87, ADANA. Erdoğan,D.,1984.Makine Malzeme Bilgisi. A.Ü.Z.F. Yayınları No:913, Ders Kitabı No:256. Ankara. Serfiçeli, Y.S., 2000. Malzeme Bilgisi. Milli Eğitim Basımevi ders kitapları No:671, İstanbul.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek.
Materyal Diğer Power point sunumları
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri