Ders Adı Toprak İşleme Alet ve Makinaları
Ders Kodu YTM-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Davut AKBOLAT
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. Hürkan Tayfun Varol
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Toprağın toprak işleme açısından özellikleri, parsel oluşturma, tarla başı dönüşleri, sürüm şekilleri, birinci ve ikinci sınıf toprak işleme aletlerinin tanıtımı, kullanımı ve ayarları, alet kombinasyonları, toprak işleme sistemleri. Toprak frezesi, tapanlar, ark pulluğu, bağ bahçe pullukları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tohum yatağı hazırlığı amacıyla kullanılan alet ve makineleri tanımak, değişik durumlara göre ayarlarını yapmak, bakımını yapmak, sürüm için parseller oluşturmak, traktör- makine ilişkisini bilmek, değişik sürüm tekniklerini uygulamak.
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak Toprak işlemenin amaçlarını ve yöntemlerini bilir
2 Toprağın fiziksel özelliklerini bilir
3 Toprak tipine ve yetiştirilecek ürüne bağlı işleme ekipmanını seçebilir
4 Tahtavari sürüm ve düz sürüm yöntemlerini uygulayabilir.
5 Toprak işleme ekipmanlarını taraktöre bağlayarak ayarlarını yapabilir
6 Toprak işleme sistemlerini bilir
7 Pulluk için gerekli olan traktör gücünü hesaplayabilir.
8 Ürün çeşidine göre en uygun tohum yatağını hazırlar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Toprak işlemenin amaçları
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
2 Toprak fiziksel özellikleri, özgül toprak direnci, tav, toprak sürtünmesi, özgül ve hacim ağırlığı deyimleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
3 Toprak işleme sistemleri, amaçları, sağladığı yararlar
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
4 Pullukla tarlada sürüm ve tarla başı dönme şekilleri
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
5 Tarlada parsel oluşturma, pullukla çalışmada çeki gücü gereksinimi, ve traktör motor gücünün saptanması
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
6 Kuru ve sulu tarım deyimleri, kuru ve sulu tarımda toprak işleme teknikleri ve aralarındaki farklılıklar
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
7 Kulaklı pulluk parçaları, yapım malzemesi özellikleri, pulluk geometrik yüzeyinin oluşumu, ?, ß ve ? açılarının değişimi.
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
8 Kulaklı pulluk kulak ve uç demiri tipleri, çatıya gövdenin yerleştirilmesi, traktöre bağlantı ve ayarlarının yapılması
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
9 Arssınav
  Ön Hazırlık: Ara sınava kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
10 Diskli pullukların temel özellikleri, kullanım alanları,
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
11 Kültivatörlerin yapısal özellikleri, tipleri, kullanım alanları
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
12 Tırmıklar, tırmık tipleri, kullanım amaçları, yapısal özellikleri
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
13 Dipkazanların yapısal özellikleri, kullanım alanları ve tipleri
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
14 Toprak sıkışması, nedenleri, göstergeleri ve toprak sıkışmasını önleme yolları
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 3
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 3
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 3
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 4
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 3
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 4
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 4
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 5
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 0
Ödev 2 5
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 2 0
Proje 0 0
Atölye 1 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 6 5
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 5 3 15
Sunum 0 0 0
Proje 1 6 6
Laboratuar Çalışması 6 2 12
Arazi ya da Alan Çalışması 4 3 12
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 125    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu AKBOLAT, D.,Toprak İşleme Makineleri Ders Notları; (basılmamış) (2009) ve Ders Sunusu (pps).
Diğer Kaynaklar KEÇECİOĞLU, G., GÜLSOYLU, E.,Toprak işleme makinaları, Ege üniv. Ziraat fak tarım mak. Bölümü Yayın No: 545. (2002) İZMİR. DİLMAÇ, M., Toprak işleme aletlerinin teori hesap ve konstrüksiyonu., TZDK yayını, yayın No:36 (1984) ÜLGER, P., ve Ark., Tarım Makinaları İlkeleri, Fakülteler Matbaası, İstanbul (1996).
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun temini, diğer kaynakların saptanması, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek ve konuların daha iyi izlenmesini sağlamak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri