Ders Adı Mühendislik Matematiği
Ders Kodu YTM-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Abdullah ÖZKALE
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Diferansiyel denklemler: tanımlar, sınıflandırmalar Basit (adi) diferansiyel denklemler Lineer diferansiyel denklemler Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler Homojen diferansiyel denklemler Homojen yapılabilen diferansiyel denklemler Tam diferansiyel denklemler Tam hale getirilebilen diferansiyel denklemler Tam ve homojen olan diferansiyel denklemler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Mühendislik temelli incelemeler için gerekli olan matematiksel becerilerin kazandırılmasıdır.
No Dersin Kazanımları  
1 Vektör kavramı ve 3-boyutlu uzayda vektör, doğru ve düzlem arasındaki ilişkiyi bilir. Vektör değerli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral işlemlerini anlar.
2 Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarını öğrenir.
3 Çok değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev ve zincir kuralını öğrenir.
4 İki değişkenli fonksiyonlarda Taylor seri açılımını bilir.
5 Çok değişkenli fonksiyonlarda yönlü türev ve gradiyent kavramlarını anlar.
6 Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum problemlerini çözmeyi becerir.
7 İki katlı integralleri hesaplamayı ve bunların uygulama alanlarını öğrenir.
8 Eğrisel integralleri hesaplamayı ve Green teoreminin uygulamalarını öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ön bilgiler, ders hakkında kısa tanımlamalar
  Ön Hazırlık: Ders notları
2 R^3 de vektör, doğru, düzlem kavramları ve bu kavramların özellikleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
3 Vektör değerli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev, integral ve eğrilik
  Ön Hazırlık: Ders notları
4 Çok değişkenli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik
  Ön Hazırlık: Ders notları
5 Çok değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev, diferansiyel ve diferansiyellenebilirlik
  Ön Hazırlık: Ders notları
6 Teğet düzlem ve çok değişkenli fonksiyonlarda zincir kuralı
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 Ara sınav
8 Yönlü türev ve gradiyent
  Ön Hazırlık: Ders notları
9 İki değişkenli fonksiyonlarda Taylor seri açılımı, çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum problemleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 İki katlı integraller ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders notları
11 İki katlı integrallerde kütle ve ağırlık merkezi
  Ön Hazırlık: Ders notları
12 İki katlı integrallerde değişken değiştirme, kutupsal koordinatlar
  Ön Hazırlık: Ders notları
13 Eğrisel integraller ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 2
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu [1] A. Tekcan. İleri Analiz. Dora Yayıncılık, 2009. [2] A.I. Khuri. Advanced Calculus with Applications in Statistics, 2003. [3] J. Stewart. Calculus. 5-th Edition, 2007. [4] G. Thomas and R. Finney, Calculus and Analytic Geometry Part I, Addison-Wesley Pub., 1994.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Ara sınav ve Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri