Ders Adı Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Ders Kodu YTM-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Recep KÜLCÜ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Türkiye ve Dünyanın enerji panoraması, yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar, güneş, biyogaz, biyokütle, biyodizel, hidro enerji ) teorisi, hesaplamaları, sistemlerin boyutlandırılması ve projelendirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımsal alanlarda kullanılabilecek yenilenebilir enerji kaynakları uygulamalarının tanıtılması ve teorisinin anlatılması
No Dersin Kazanımları  
1 Tarımsal alanlarda kullanılabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarını tanır
2 Tarımsal amaçlı rüzgar, güneş, biyogaz, biyokütle, biyodizel, hidro enerji santrallerinin hesaplamalarını yapabilir
3 Tarımsal amaçlı rüzgar, güneş, biyogaz, biyokütle, biyodizel, hidro enerji santrallerini projelendirebilir
4 Tarımsal işletmelerde enerji yönetimini gerçekleştirebilir ve en uygun yenilenebilir enerji kaynağını belirleyebilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Enerji ve enerji terminolojisi, Türkiye'de ve dünyada enerji kaynakları kullanımı
  Ön Hazırlık: Alternatif Enerji Kaynakları 1-18
2 Güneş enerjisi: Güneşin yapısı ve dünyaya gelen güneş ışınımı
  Ön Hazırlık: Alternatif Enerji Kaynakları 35-39
3 Güneş enerjisi teknolojisi ve uygulamaları: Güneş kollektörleri
  Ön Hazırlık: Alternatif Enerji Kaynakları 40-61
4 Güneş enerjisi teknolojisi ve uygulamaları: Güneş havuzları ve güneşi izleyen toplaçlar
  Ön Hazırlık: Alternatif Enerji Kaynakları 62-74
5 Güneş enerjisi teknolojisi ve uygulamaları: Güneş enerjisiyle soğutma sistemleri
  Ön Hazırlık: Alternatif Enerji Kaynakları 77-86
6 Biyokütle enerjisi
  Ön Hazırlık: Alternatif Enerji Kaynakları 87-151
7 Briketleme ve biyokütlenin briketlenmesi
  Ön Hazırlık: Alternatif Enerji Kaynakları 155-168
8 Biyogaz enerjisi: proses parametreleri ve etkili faktörler
  Ön Hazırlık: Alternatif Enerji Kaynakları 173-186
9 Biyogaz enerjisi: biyogaz sistemlerinin tasarımı ve boyutlandırılması
  Ön Hazırlık: Alternatif Enerji Kaynakları 187-195
10 Hidro enerji
  Ön Hazırlık: Yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanımı 111-156
11 Biyokütle enerjili bileşik ısı güç santralleri
  Ön Hazırlık: Alternatif Enerji Kaynakları 195-222
12 Rüzgar enerjisi hesaplamaları
  Ön Hazırlık: Alternatif Enerji Kaynakları 225-229
13 Rüzgar enerjisi santralleri ve boyutlandırılması
  Ön Hazırlık: Alternatif Enerji Kaynakları 229-248
14 Biyodizel üretimi ve kullanımı
  Ön Hazırlık: Alternatif Enerji Kaynakları 399-474
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 4
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 3
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 4
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 4
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 5
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 2
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 3
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 3 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 5 3 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 5 3 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 129    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Yenilenebilir enerji kaynakları ders notları ve powerpoint sunuları
Diğer Kaynaklar Alternatif Enerji Kaynakları. Prof. Dr. Mustafa Acaroğlu Nobel Yayın Dağıtım 2007. Yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanımı. Doç. Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK Teknik Yayınevi 2008.
Materyal
Dökümanlar Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda hazırlanmış makaleler, sergi ve fuarlardan alınmış broşürler, uygulama örnekleri
Ödevler Güneş, rüzgar ve biyogaz enerjileri ile ilgili örnek hesaplamalar yaptırılır
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri