Ders Adı Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Ders Kodu YTM-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Recep KÜLCÜ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Güneş enerjisi, güneş kollektörleri, fotovoltaik sistemler, rüzgar türbinleri, biyogaz potansiyeli hesabı, biyogaz tesislerinin planlanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımsal amaçla kullanılan güneş, rüzgar, biyogaz, biyokütle ve hidroenerji gibi kaynakların kullanıldığı sistemlerin tanıtımı, tasarımı ve planlanması
No Dersin Kazanımları  
1 Biyokütle, güneş, jeotermal ve rüzgar enerjisi kavramlarının tarım ve gıda sektöründeki uygulanma mantığını kavrayabilmek.
2 İlgili sektörlerdeki yenilenebilir enerjilerin kullanım etkinliğini artırabilecek çözümler sunabilmek.
3 Farklı disiplinlerden kişilerle, tarımsal alanlardaki problemleri analiz edebilme, çözüm odaklı fikir ve öneriler öne sürebilmek.
4 Her bir yenilenebilir enerjinin ülkemiz koşullarındaki potansiyellerinin belirlenerek tarımsal kullanıma uygulanmasının çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini belirleyebilmek.
5 Tarımsal faaliyetlerde ve gıda sektöründe yenilenebilir enerjilerin kullanım alanlarını belirleyebilmek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Enerji temel bilgileri
2 Enerji dönüşümleri
3 Güneş enerjisi sistemleri
4 Güneş enerjisi sistemleri
5 Güneş enerjisi sistemleri
6 Rüzgar enerjisi sistemleri
7 Rüzgar enerjisi sistemleri
8 Biyogaz enerjisi sistemleri
9 Biyogaz enerjisi sistemleri
10 Biyogaz enerjisi sistemleri
11 Biyokütle enerjisi sistemleri
12 Biyokütle enerjisi sistemleri
13 Hidro enerji sistemleri
14 Hidro enerji sistemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 3
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 5
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 3
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 4
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 4
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 5
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 12 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 4 3 12
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Yenilenebilir enerji ders notları-Recep Külcü
Diğer Kaynaklar Yenilenebilir enerji ders notları-Recep Külcü
Materyal
Dökümanlar Yenilenebilir enerji ders notları-Recep Külcü
Ödevler Güneş ışınımı hesabı Biyogaz potansiyeli hesabı Kollektör tasarımı Biyogaz tesisi planlaması
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri