Ders Adı Statik
Ders Kodu YTM-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Dersin Yardımcıları Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders kuvvet vektörleri, parçacık dengesi kuvvet sistemi bileşenleri, rijid cisim dengesi yapısal analiz, sürtünme, ağırlık merkezi ve eylemsizlik momenti konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Statik ile ilgili temel tanım ve kavramların öğretilmesi ve gelecekte öğrencilerin tarım makinaları alanında statik ile ilgili karşılaşabilecekleri problemleri çözebilme yeteneğinin kazandırılması
No Dersin Kazanımları  
1 Statiğin temel kavramlarını bilir
2 Mühendislik mekaniği problemlerini analiz ederek çözer
3 Mühendislik sistemlerine gelen dış kuvvet ve yüklerin yarattıkları etkileri tanımlar
4 Problemlerin skaler ve vektörel cözümlerini yapar
5 Problem çözümlerinde serbest cisim diyağramını kullanır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Statiğin temel kavramları
2 Kuvvet vektörleri ve problem çözme
3 Parçacık dengesi
4 Parçacık dengesi ve problem çözme
5 Kuvvet sistemi bileşkeleri
6 Kuvvet sistemi bileşkeleri ve problem çözme
7 Rijid cisim dengesi
8 Rijid cisim dengesi ve problem çözme
9 Yapısal analiz ve problem çözme
10 İç kuvvetler ve problem çözme
11 Sürtünme nedir?
12 Sürtünme ve problem çözme
13 Ağırlık merkezi ve geometrik merkez ve problem çözme
14 Eylemsizlik momentleri ve problem çözme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 5
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 1
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 3
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 3
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 1 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu R.C. Hibbeler, S.C. Fan, (çev. A. Soyuçok, Ö. Soyuçok) Mühendislik Mekaniği, Statik, Literatür Yayınevi, 2004.
Diğer Kaynaklar R.C. Hibbeler, S.C. Fan, (çev. A. Soyuçok, Ö. Soyuçok) Mühendislik Mekaniği, Statik, Literatür Yayınevi, 2004.
Materyal
Dökümanlar R.C. Hibbeler, S.C. Fan, (çev. A. Soyuçok, Ö. Soyuçok) Mühendislik Mekaniği, Statik, Literatür Yayınevi, 2004.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Arasınav ve Final
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri