Ders Adı Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği
Ders Kodu YTM-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Temel Cad-Cam bilgisine sahip olmak ;
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Temel CAD Kavramları ve AutoCAD'a Giriş,Temel AutoCAD Komutları ile 2 ve 3 boyutlu çizimlerin yapılması
No Dersin Kazanımları  
1 Temel Cad-Cam bilgisine sahip olmak ;
2 Temel autocad bilgisine sahip olmak. ;
3 Kuramsal ve deneysel yöntemleri kullanarak çizim yapabilmek. ;
4 2 boyutlu her türlü çizimi yapabilecek beceriye sahip olmak ;
5 3 boyutlu her türlü çizimi yapabilecek beceriye sahip olmak ;
6 Üreticilerin ve sanayicilerin sorunlarına yönelik çözümler üretebilmek için çizim yapabilmek. ;
7 Çağdaş ve güncel konuları izleme ve öğrenme becerisi kazanmak. ;
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 CAD kavramı -avantajları, CAD programı ekranı -arayüz tanıtımı ve kullanımı
2 Ekran, çizgi tipleri, katman, sembol ikonları ayarları ,CAD-CAM de koordinat sistemleri
3 Draw -çizim komutları (line,multilne,spline,pline,rectangle,polygon,ellipse,circle,arc, divide,measure,donut,region,hatch)
4 Text -yazı yazma -Text style-text edit komutları
5 Dimension -ölçülendirme komutları ve ölçülendirmenin tasarım üzerinde yapılması-2D çizim ve tasarım uygulamaları
6 Plot-çıktı alma komutu ve çıktının alınması,hazır blokların kullanılması,Blok oluşturma ve tasarım üzerine yerleştirme
7 Cad ortamında 3D üç boyutlu tasarımın önemi ve 3D komutlarının tanıtılması
8 Modeling Komutları ile katı model tasarımı -3D operation ve Solid editing komutları ile katı modeller üzerinde düzenleme ve değişiklik yapma.
9 Montaj dosyası oluşturma ve montaj oluşturmada kullanılan komutlar
10 Montajda vida – dişli – kam- sınırlı doğrusal ve açısal hareket ilişkileri ekleme. Montaj dosyasında ve parça üzerinde değişiklik yapma .
11 Hazır standart parçaları montaj üzerine yerleştirme ,Montaj yapılmış mekanizmanın çakışma testleri ve simülasyonunun yapılması
12 Montaj yapılmış bir mekanizmanın; teknik resim dosyasında montaj resimlerinin düzenlenmesi, numaralandırma, parça listesi düzenleme, patlatılmış 3D de montaj oluşturma
13 Basit bir mekanizmanın; parçalarının modellemesi, montaj ve teknik resim oluşturma uygulaması
14 Basit bir mekanizmanın; parçalarının modellemesi, montaj ve teknik resim oluşturma uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 5
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 3
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 2
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu • Zeki Şen.İ,Bora H, Bilgisayar Destekli Çizim- AutoCAD 2004 De-Ha Yayıncılık,2005 • Zeki Şen.İ,Bora H.Bilgisayar Destekli Çizim-A.CAD Uygulama Örnekleri, De-Ha Yayıncılık,2005 Öğretim görevlisi ders notları Inventor web yardım sayfası
Diğer Kaynaklar • Zeki Şen.İ,Bora H, Bilgisayar Destekli Çizim- AutoCAD 2004 De-Ha Yayıncılık,2005 • Zeki Şen.İ,Bora H.Bilgisayar Destekli Çizim-A.CAD Uygulama Örnekleri, De-Ha Yayıncılık,2005 Öğretim görevlisi ders notları Inventor web yardım sayfası
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri