Ders Adı Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği
Ders Kodu YTM-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Mehmet Emin GÖKDUMAN
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Temel teknik resim bilgisi, teknik çizim prensipleri, temel SketchUp eğitimi, temel AutoCAD eğitimi, kat planı ve kesit çizimleri, kalıp planı çizimleri (temel, kolon, kiriş), donatı metrajı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bilgisayar destekli tasarım, çizim ve sunum yazılımlarının tanıtılması, peyzaj tasarım çalışmalarının 2 boyut aşamasında ve peyzaj projelerinin sunumunda uygun yazılımları seçme ve bu yazılımları etkin şekilde kullanma becerisini kazandırmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Autocad yazılımını temel seviyede kullanabilir.
2 Temel çizim ve katı modelleme araç ve yöntemlerini tanır.
3 Basit geometrik referanslardan başlayarak karmaşık nesneleri tasarlayabilir.
4 3 boyutlu bir teknik çizimi okuyabilir ve çizebilir
5 Tarım makinaları elemanları ve tarımsal yapıları oluşturan unsurları bilgisayar ortamında modelleyebilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersin amacı, dersin ne şekilde yürütüleceği, sınav şekli, dersten beklenen faydanın elde edilebilmesi için öğrencilerin üzerine düşen sorumlulukların neler olduğu anlatılacaktır.
  Ön Hazırlık: AutoCAD programının öğrencilerin bilgisayarlarına yüklenmesi için bilgiler verilecektir.
2 AutoCAD programına giriş yapılarak, temel çizim elemanları tanıtılacaktır. Çizgilerin uzatılması, kesiştirilmesi, nokta yakalama modunun tanıtımı yapılacaktır.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili uygulama yapılacaktır.
3 Dairesel nesnelerin oluşturulması, Oluşturulan nesnelerin boyutlandırılması ve etiketlenmesi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili uygulama yapılacaktır.
4 Üç boyutlu çalışmada yüzeylerin ve kullanıcı tanımlı koordinat sisteminin tanıtılması
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili uygulama yapılacaktır.
5 Üç boyutlu basit nesnelerin oluşturulması
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili uygulama yapılacaktır.
6 Üç boyutlu yüzey ve katı nesnelerin ayrımının öğretilmesi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili uygulama yapılacaktır.
7 Üç boyutlu komplex nesnelerin oluşturulması
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili uygulama yapılacaktır.
8 Inventor yazılımı tanıtılması, temel çalışma ortamı ve araçları
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili uygulama yapılacaktır.
9 Temel geometrik çizimler
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili uygulama yapılacaktır.
10 Karmaşık iki boyutlu çizimlerin oluşturulması
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili uygulama yapılacaktır.
11 İki boyutlu çizimlerde gelişmiş montaj ilişkileri
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili uygulama yapılacaktır.
12 İki boyutlu skeçlerden üç boyutlu katı modellerin oluşturulmasında kullanılan teknikler ve referans geometri
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili uygulama yapılacaktır.
13 Katı modellerin manipülasyonu
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili uygulama yapılacaktır.
14 Bazı mekanizmaların katı modelleri ve hareketli montaj ilişkileri
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili uygulama yapılacaktır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 3
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 4
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 5
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 100
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 2 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 40 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Tüzel, S., 2004. SolidWorks 2004 Parçalar ve Montajlar, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. 2. Şen, İ.Z., Bora, H., 2010. SolidWorks 2010. Deha Yayıncılık, İstanbul.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar Ara sınav ve Final
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri