Ders Adı Akışkanlar Mekaniği
Ders Kodu YTM-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.Sevil KARAASLAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Akışkanlar Mekaniği dersinde akışkanların temel özellikleri, akışkan statiği, akışkan dinamiği, akışkanların kinematiği, borulardaki sürtünmeli (viskoz) akım ve açık kanal akımları incelenmiştir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Akışkanlar mekaniği dersinin amacı, öğrencilere, akışkanların temel özelliklerini tanıtmak, akışkan içeren mühendislik problemlerinin analizinde kullanılan yöntemleri öğretmek ve akışkanlar mekaniğinin mühendislik uygulamalarında önemini anlatmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Mezunlarımız günlük yaşam içerisinde ve işletmede çalışırken durgun veya hareketli haldeki tank içerisindeki akışkanın meydana getirdiği hidrostatik basınç ve hidrostatik kuvvetin değerini hesaplatmak.
2 akışkanlar mekaniğinden kullanılan temel fiziksel büyüklükleri ve birimleri kavramak
3 durgun akışkanlarda basıncın derinlikle değişimini kavramak ve basınç hesapları yapabilmek
4 Viskozite kavramının akışkanlar mekaniğindeki önemini kavramak
5 akış sistemlerinde süreklilik (kütlenin korunumu) ilkesini kavramak ve uygulayabilmek
6 boru ve kanal akışlarında debi ve hız hesabı yapabilmek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş ve Temel Kavramlar
2 Akışkanların Özellikleri
3 Basınç ve Akışkan Statiği
4 Akışkan Kinematiği
5 Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri
6 Newton´un yasaları ve momentumun korunumu dönen cisimler: açısal momentum
7 Momentum akısı düzeltme faktörü: dönel hareket ve açısal momentum, radyal akışlı makinalar-bir santrifüj pompanın analizi
8 Boru akışı, reynolds sayısı, hidrolik çap ve kritik re sayısı, borularda laminer akış, basınç düşüşü ve yük kaybı, eğimli yerleştirilen borular,
9 Dairesel olmayan borularda laminer akış, borularda türbülanslı akış, türbülans kayma gerilmesi, moody diyagramı, yerel kayıplar
10 Momentum denklemi
11 Momentum denklemi uygulamaları
12 Enerji Denklemi enerji dönüşümünü destekleyen deney
13 Laminar ve türbülanslı akımlar, Akım çeşitlerinin laboratuvar ortamında gösterilmesi
14 Tekrar/Konu Özetleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 2
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 1
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 1
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 1
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 1 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Akışkanlar Mekaniği, Yunus A. Çengel Akışkanlar Mekaniği, Prof.Dr. M. Tunç.Özcan ders kitabı
Diğer Kaynaklar Akışkanlar Mekaniği, Yunus A. Çengel Akışkanlar Mekaniği, Prof.Dr. M. Tunç.Özcan ders kitabı
Materyal
Dökümanlar Akışkanlar Mekaniği, Yunus A. Çengel Akışkanlar Mekaniği, Prof.Dr. M. Tunç.Özcan ders kitabı
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri