Ders Adı Endüstriyel Biyoteknoloji
Ders Kodu YBT-420
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Kahraman KEPENEK
Dersin Yardımcıları ............
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Biyoproseslerin tanımı ve tarihsel gelişimi, Biyoteknolojik proseslerin özellikleri, çeşitli sektörlerdeki uygulamaları, biyokimyasal proseslerin kimyasal proseslere göre üstünlükleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı arzu edilen ürünlerin elde edilmesi amacıyla canlı hücrelerin kendisini ya da onların çeşitli aktif komponentlerinin kullanıldığı spesifik prosesleri tanımlamak amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Endüstriyel Biyoteknoloji alanında, mikroorganizma temelli olarak bitki, hayvan, …vb birçok canlının mikroorganizma çalışmaları gerçekleştirebilmekte ve bu sayede farklı kaynaklardan mikroorganizma izolasyonları gerçekleştirilmektedir.
2 Endüstriyel Biyoteknoloji sayesinde mikroorganizma temelli biyoteknolojik değeri olan protein, enzim veya diğer hücresel ürünler fermentasyon teknolojisi yardımıyla kolay üretilebilmektedir.
3 Endüstriyel Biyoteknoloji çalışmalarıyla farklı ticari kullanım alanına ve önemine sahip enzimlerin başarıyla üretim koşulları oluşturulmaktadır.
4 Endüstriyel Biyoteknoloji çalışmalarıyla, tek hücre protein (THP) teknolojisini içeren mikroorganizmalar yardımıyla farklı metabolitlerin üretimini sağlar.
5 Endüstriyel Biyoteknoloji uygulamaları sayesinde biyotransformasyon tekniği yardımıyla mikroorganizmaların çevresel açıdan önemli geri dönüşüm süreçlerinde yer alması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.
6 Endüstriyel Biyoteknolojide toprak, su ve hava mikrobiyolojisinin tanınması ve bu ortamlardaki bakteriyel kirlilik unsurlarının tespitine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalara göre mikrobiyal kirlilikten kaynaklanan sağlık tehlikeleri ve mücadele yöntemleri hakkında toplumu eğitmektedir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Endüstriyel Biyoteknolojinin Tanımı, Kapsamı, Tarihçesi ve Endüstrideki Yeri
2 Sistem Mikrobiyolojisi Açısından Endüstriyel Biyoteknolojinin Tarihçesi ve Endüstriyel Mikroorganizmalar
3 Endüstriyel Biyoteknoloji Açısından Termodinamiğin ve Kimyasal Prosesin Temel İlkeleri
4 Endüstriyel Biyoteknoloji Açısından Biyoproses İlkeleri Endüstriyel Biyoproses Teknolojisinde Kullanılan Biyolojik Sistemler
5 Endüstriyel Biyoteknoloji Açısından Fermentasyon Teknolojisi – Fermentasyon Çeşitleri ve Kullanılan Ekipmanlar (Fermentörler (Biyoreaktörler) ve Fermentör Tipleri ve Yöntemleri
6 Endüstriyel Biyoteknoloji Açısından Fermentasyon Teknolojisinde Verimi Etkileyen Faktörler ve Ürün Eldesi (Laktik asit Üretimi (Ekmek Mayası, .. vb), Yoğurt, Peynir Yapımında Kullanılan Mikroorganizmalar (Mayalar); Asetik asit Üretimi (Sirke Üretimi, … vb), Mikrobiyal Kaynaklardan Protein Üretimi, L-Askorbik asit Üretimi, … vb)
7 Endüstriyel Biyokatalist Geliştirilmesinde Kullanılan Yöntemler, Protein Dizaynı ve Kontrollü Evrim (Tek Hücre Proteini (THP) Üretimi - İnsülin Üretimi, Biyopolimer Üretimi, … vb)
8 Endüstriyel Biyokatalist Geliştirilmesi; Mutajenez Yöntemleri ve Analiz Sistemleri.
9 Biyoyakıt Üretimi ve Uyğulamaları (Biyogaz Üretimi, Biyodizel Üretimi, Biyoalkol Üretimi, … vb)
10 Kimya - Farmakoloji Sektörü İle Kağıt Endüstrisinde Endüstriyel Biyoteknoloji Uygulamaları (Kağıt Üretimi, Monoklonal Antibory Üretimi; Mikrobiyal Yöntemle Antibiyotik ve Aminoasit Üretimi; Mikrobiyal Yöntemle Vitamin Üretimi; Mikrobiyal Yöntemle Biyomateryal Üretimi; Mikrobiyal Yöntemle Biyoplastik Üretimi; Mikrobiyal Yöntemle Mikroorganizmalarda Biyotransformasyon).
11 Endüstriyel Biyoteknolojide Kullanılan Enzimler ve Uyğulamaları (Pektinaz Üretimi, Enzim İnhibitörleri Üretimi, Nişastanın Hidrolizi için Enzim Üretimi, Deterjan Enzimleri Üretimi; Kozmatik, Temizlik, Tatlandırıcı (Polisakkaritler,…vb) Üretimi, Gıda ve Yem Sektöründe Endüstriyel Biyoteknoloji Uyğulamaları (Nişasta Dönüşümleri, Süt Endüstrisi ve Fırıncılıkta Kullanılan Enzimler.
12 Gıda ve Yem Sektöründe Endüstriyel Biyoteknoloji Uyğulamaları (Mikroorganizmaların Metabolik Ürünleri, Mayalar ve Maya Üretimi; Farmakoloji Sektöründe Endüstriyel Uyğulamalar; Alkollü İçeceklerin Üretiminde Endüstriyel Biyoproses Teknolojisi (Alkol - Şarap – Bira yapımı); Fermente Ürünlerin Üretiminde Endüstriyel Biyoproses Teknolojisi Uyğulamaları (Laktik asit Üretimi, Ekmek Mayası Üretimi; Yoğurt ve Peynir Yapımında Kullanılan Enzimlerin Üretimi, Asetik asit Üretimi).
13 Gıda ve Yem Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Biyoteknoloji Uyğulamaları (Yem endüstrisinde Kullanılan Fitaz ve Karbonhidrat Hidrolizi, Amino asit Üretimi, Mikroalglerden Yem Üretimi, Yem katkı Maddesi Olarak Probiyotiklerin Kullanımı, Organik Asitlerin ve Fitaz Enziminin Kullanımı).
14 Endüstriyel Biyoteknolojide Enzim Uygulamaları (Yem Katkı Maddesi Olarak Mikrobiyal Enzim Üretimi, Farmakoloji ve Gıda Üretimi için Antibiyotik ve Aminoasit Üretimi; Penisilin Üretimi; Biyotransformasyon; Alg Üretim Prosesi)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 3
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 3
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 1
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 1
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 1
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 1
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 1
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 1
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ..................
Diğer Kaynaklar ..................
Materyal
Dökümanlar ..................
Ödevler .............
Sınavlar ....................
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri