Ders Adı Enzimoloji
Ders Kodu YBT-415
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Dudu DEMİR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1.Enzimler hakkında genel bilgi 2. Enzimlerin adlandırılması ve sınıflandırılması 3.Enzim aktivitesi ve miktar tayini 4.Enzim aktivitesi üzerine etki eden faktörler 5. Mikroorganizmalar Tarafından Üretilen Enzimler, Bakteriyal Enzimler, Fungal Enzimler 6.Bitkisel Kaynaklı Enzimler 7.Hayvansal Kaynaklı Enzimler 8.Gıda Endüstrisinde Kullanılan Enzimler 9. Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Enzimler 10. Enzimlerin ve Proteinlerin Biyoteknolojik İlaçlar ve Diğer Tıbbi Uygulamaları 11.Deterjan Endüstrisindeki Kullanılan Enzimler, Çevre Kirliliğinin Proteinlerle Temizlenmesi 12.Enzimlerin Üretimi 13.Enzimlerin Saflaştırma Yöntemleri 14.Enzim İmmobilizasyonu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere enzimler hakkında temel seviyede bilgi verme, enzim kaynakları, enzimlerin kullanım alanları, enzimlerin üretimi, saflaştırılması ve immobizilazsoyunu konuları hakkında bilgi kazandırma ve bu bilgiyi kendi alanlarında kullanabilecekleri formata çevirebilme becerisi kazandırma
No Dersin Kazanımları  
1 Enzim ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 Basit enzim ve konjuge enzim hakkında bilgi sahibi olur.
3 Kofaktör ve koenzim hakkında bilgi sahibi olur.
4 Holoenzim hakkında bilgi sahibi olur.
5 Enzimlerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Enzimler hakkında genel bilgi
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
2 Enzimlerin adlandırılması ve sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
3 Enzim aktivitesi ve miktar tayini
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
4 Enzim aktivitesi üzerine etki eden faktörler
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
5 Mikroorganizmalar Tarafından Üretilen Enzimler, Bakteriyal Enzimler, Fungal Enzimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
6 Bitkisel Kaynaklı Enzimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
7 Hayvansal Kaynaklı Enzimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
8 Gıda Endüstrisinde Kullanılan Enzimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
9 Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Enzimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
10 Enzimlerin ve Proteinlerin Biyoteknolojik İlaçlar ve Diğer Tıbbi Uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
11 Deterjan Endüstrisindeki Kullanılan Enzimler, Çevre Kirliliğinin Proteinlerle Temizlenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
12 Enzimlerin Üretimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
13 Enzimlerin Saflaştırma Yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
14 Enzim İmmobilizasyonu
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 3
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 3
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 1
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 1
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 1
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 1
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 1
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 1
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ...
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri