Ders Adı Enzim Kinetiği
Ders Kodu YBT-414
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Dudu DEMİR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Enzimlerin Yapısı; Sınıflandırılması ve Adlandırılması Enzimlerin Yapısı; Sınıflandırılması ve Adlandırılması Enzimlerin Fermantasyon ile Üretimi Enzimlerin Saflaştırma Yöntemleri Enzimlerin Saflaştırma Yöntemleri Enzim İmmobilizasyonu Mikroorganizmalar Tarafından Üretilen Enzimler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Farklı ekosistemlerden endüstriyel enzim üreticisi mikroorganizmaların taranması, izolasyonu, konvansyonel ve moleküler yöntemlerle tanımlanması, seçilen enzimlerin mikrobiyal proses teknolojileri ile üretim optimizasyonu, saflaştırılması, immobilizasyon süreçlerinin geliştirilmesi ve pazara yönelik formülasyonlarının oluşturulması.
No Dersin Kazanımları  
1 Enzim ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 Km ve Vmax değerleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 Michaelis-Menten grafiği hakkında bilgi sahibi olur.
4 Lineweaver–Burk grafiği hakkında bilgi sahibi olur.
5 Eadie–Hofstee grafiği hakkında bilgi sahibi olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Enzimler Hakkında Genel Bilgi
2 Enzimler Hakkında Genel Bilgi
3 Enzim Aktivite Ve Miktar Tayini
4 Enzim Aktivitesi İle İlgili Birimler
5 Enzim Aktivitesine Etki Eden Faktörler
6 Enzim Kinetiği
7 Kataliz Olayı
8 Enzimlerin Kataliz Çeşitleri
9 Km Ve Vmax Değerlerinin Önemi
10 Km Ve Vmax Değerlerinin Grafik İle Belirlenmesi, Michaelis-Menten Grafiği İle Km Ve Vmax Değerlerini Bulma
11 Lineveawer-Burk Grafiği İle Km Ve Vmax Değerlerini Bulma
12 Enzim İnhibisyonu Ve İnhibisiyon Çeşitleri
13 Yarışmalı (Competetive) İnhibisyon Ve Yarışmasız (Noncompetetive) İnhibisyon
14 Yarı-Yarışmalı (Uncompetetive) İnhibisyon Ve Lineer-Karışık Tip (Mixed-Type) İnhibisyon
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 2
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 2
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 1
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 1
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 1
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 1
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 1
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 1
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ...
Diğer Kaynaklar ...
Materyal
Dökümanlar ...
Ödevler ...
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri