Ders Adı Moleküler Bitki Islahı
Ders Kodu YBT-412
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehtap ŞAHİN ÇEVİK
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bitki Islahının ve Moleküler Bitki Islahının Tarihçesi, Bitki Islahında ve Moleküler Bitki Islahında Önemli Olan Genetik Terimler, Morfolojik, Biyokimyasal ve DNA Markörleri, Genetik Markörlerle İlgili Önemli Kriterler, Genetik Markörlerin Kullanım Alanları, Genetik, QTL, Sitogenetik ve Fizyolojik Haritaların Geliştirilmesi, DNA Markörlerinin Bitki Islahı Sürecinde Kullanılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Uzun bir zaman gerektiren bitki ıslahı sürecini kısaltmak amacıyla uygulanabilecek moleküler tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur.
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır.
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir.
5 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bitki Islahının Tarihçesi İçerisinde Moleküler Bitki Islahının Gelişimi
  Ön Hazırlık: Ders notunun ilgili konuları
2 Bitki Islahında ve Moleküler Bitki Islahında Önemli Olan Genetik Terimler
  Ön Hazırlık: Ders notunun ilgili konuları
3 Morfolojik ve Biyokimyasal Markörler
  Ön Hazırlık: Ders notunun ilgili konuları
4 Farklı DNA Markörleri
  Ön Hazırlık: Ders notunun ilgili konuları
5 Farklı DNA Markörleri
  Ön Hazırlık: Ders notunun ilgili konuları
6 DNA Markörleriyle İlgili Önemli Kriterler
  Ön Hazırlık: Ders notunun ilgili konuları
7 Genetik Markörlerin Kullanım Alanları
  Ön Hazırlık: Ders notunun ilgili konuları
8 DNA Markörlerinin Kullanım Alanlarıyla İlgili Yayınlar
  Ön Hazırlık: Ders notunun ilgili konuları
9 Genetik Haritaların Kurulması
  Ön Hazırlık: Ders notunun ilgili konuları
10 QTL Haritalarının Oluşturulması,
  Ön Hazırlık: Ders notunun ilgili konuları
11 Sitogenetik ve Fizyolojik Haritalar
  Ön Hazırlık: Ders notunun ilgili konuları
12 Geliştirilen Farklı Haritaların Bitki Islahında Kullanımı İle İlgili Yayınlar
  Ön Hazırlık: Ders notunun ilgili konuları
13 Geliştirilen Farklı Haritaların Bitki Islahında Kullanımı İle İlgili Yayınlar
  Ön Hazırlık: Ders notunun ilgili konuları
14 Laboratuar Ortamında Moleküler Bitki Islahına Kullanılan Bazı Tekniklerin Gösterimi
  Ön Hazırlık: Ders notunun ilgili konuları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 1
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 2
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 3
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 5
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 4
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 1
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 4
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 5
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafındn çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafındn çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafındn çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri