Ders Adı Nanobiyoteknoloji
Ders Kodu YBT-409
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Biyonanoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji (Klasik Biyoteknoloji, Modern Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ve Biyoteknolojinin ara kesiti Biyonanoteknoloji) Nanoteknolojiye giriş: Mikro boyut ve kısıtları, Nano boyutun tanımı ve önemi, Nanoteknoloji ile üretilen malzemeler (Karbon Nanotüpler, Karbon Fullerenler, Kuantum Parçacıklar, Nanopartiküller (Altin, Gumus, Silika ve Titanyum gibi), Magnetik Nanopartikuller ve Nanoiplikler, nanoçubuklar) Doğada nanoboyutta biyolojik birleşme (Biyolojide kendiliğinden birleşme ve kendiliğinden organizasyon süreci, Viruslerin, fosfolipid membranların, bakteriyel S tabakaların ve hücre iskeletinin orgnizasyonu, Biyolojik Nanomotorlar) Nanometrik Biyolojik Birleşmede etkileşimin Moleküler ve Kimyasal temelleri, Moleküler Tanıma ve Biyolojik Yapıların Oluşması Biyolojik kendiliğinden birleşme, Doğadan esinlenerek oluşturulmuş nanomalzemeler, Biyolojik birleşmenin nanoteknolojide uygulanması Biyonanoteknoloji ve uygulama alanları (DNA ve protein nanoyapılar nedir? DNA ve protein temelli elektronik uygulamalar, DNA arrayleri, DNA-Nanomekanik araçlar, DNA temelli bilgi depoları) Biyonano görüntüleme (Biyofonksiyonel nanoparkitüllerin Raman Spektroskopi ve Yüzey Plasmon Spektroskopisinde kullanılması) Sözlü Sunum Biyonano görüntüleme (Silika Nanopartiküllerin Biyoişaretlemede kullanılması, BioMEMS) Biyonanoteknolojinin biyoanalizde uygulamaları, Kuantum parçacıkların biyolojik işaretlemede kullanılması, Altın partiküllerinin biyobarkod olarak kullanım alanları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Biyonanoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji kavramlarının öğrenilmesi, nanoteknolojik ürünler ve kullanım alanlarının kavranması, biyonanogörüntüleme sistemlerinin karşılatılması ve mesleki alanlarda biyonanoteknolojik gelişmelerin araştırılması
No Dersin Kazanımları  
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur.
2 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 ..
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
6 ..
7 ..
8 ..
9 ..
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 2
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 2
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 1
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 1
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 1
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 1
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 1
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 1
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ...
Diğer Kaynaklar ...
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri