Ders Adı Transgenik Bitkiler
Ders Kodu YBT-408
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Transgenik Bitki eldesi, Gen transferi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Dersin amacı, bitkilerde gen transferi için kullanılan yöntemlerin öğretilmesidir. Dersin hedefi öğrenciye Bitkilerde Gen teknolojisinde kullanılan yeni teknikleri ve uygulama alanlarını öğretmek ve deneysel bakış açısını genişletmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Entegre bir multidisipliner yaklaşım kullanarak sorunları analiz etmek ve çözmek. ;
2 Çeşitli kaynaklardan bilgiye ulaşmak eleştirel değerlendirmek. ;
3 Orijinal bir araştırma programı planlamak, yürütmek ve yazmak. ;
4 Modern bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak. ;
5 Bilimsel yayınları eleştirmek ve değerlendirmek. ;
6 Sözlü sunum ile etkili iletişim kurmak. ;
7 Sorunları çözebilmek için proteomik yöntemler tasarlamak. ;
8 Teknikleri ve çözümleri bir disiplinden diğerine aktarmak. ;
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Bitkilerde gen klonlama
3 vektör hazırlanması
4 transgenik bitki oluşturmak için kullanılan teknikler
5 PEG, Electroporasyon
6 Lipozom ile gen transferi, mikroenjeksiyon
7 Agrobakteri kullanimi
8 Biyolistik
9 bitkilerde uygulanildigi alanlar (kuraklığa ve soğuga dayanıklılık, hastalıklara dirençlilik, yüksek ağır metal konsantrasyonlarına dirençlilik vb.).
10 bitkilerde uygulanildigi alanlar (kuraklığa ve soğuga dayanıklılık, hastalıklara dirençlilik, yüksek ağır metal konsantrasyonlarına dirençlilik vb.)(devam)
11 Sunumlar
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 3
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 3
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 3
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 1
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 1
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 1
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 1
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 1
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ...............
Diğer Kaynaklar .................
Materyal
Dökümanlar .................
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri