Ders Adı Bitki Gen Kaynakları
Ders Kodu YBT-407
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yaşar KARAKURT
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bitki Genetik Kaynaklarının Tanıtımı Bitki Genetik Kaynaklarının Çeşitliliği Genetik Çeşitliliğin Ölçümü ve Değerlendirilmesi Bitki Islahı ve Geliştirme Koruma ve Sürdürülebilir Kullanım Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji Bitki Genetik Kaynakları ile İlgili Güncel Konular Uygulamalı Çalışmalar ve Laboratuvar Çalışmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı "Bitki Gen Kaynakları" dersinin amacı, öğrencilere bitki genetik kaynaklarıyla ilgili temel bilgileri sağlamak ve bitki genetik kaynaklarının korunması, değerlendirilmesi, kullanılması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi konularında bilgi ve yetenek kazandırmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Bitkisel kaynakların insanoğlu açısından en önemli ziraii, tıbbi ve enerji kaynağı olduğunu anlar.
2 Bitki populasyonları arasındaki genetik ilişkilerin ne olduğunu anlar
3 Genetik bilginin aktarılmasını kavrar
4 Ekosistemlerin önemli bir parçası olan bitkilerin ekosistem içerisindeki rolünü kavrar
5 Biyolojik terminoloji açısından nomenklatür ve taksonominin prensipleri hakkında bilgi sahibi olur.
6 Biyoçeşitliliği oluşturan bitki gruplarının oluşumu, gelişimi ve şimdiki durumlarını kavrar
7 Doğada bir türe ait populasyonu tanır ve nasıl toplanacağı hakkında bilgi sahibi olur.
8 Toplanan bitkilerin saklanması ve korunması hakkında bilgi sahibi olur
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bitki Genetik Kaynaklarının Tanıtımı
2 Bitki Genetik Kaynaklarının Çeşitliliği
3 Genetik Çeşitliliğin Ölçümü ve Değerlendirilmesi
4 Bitki Islahı ve Geliştirme
5 Koruma ve Sürdürülebilir Kullanım
6 Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji
7 Bitki Genetik Kaynakları ile İlgili Güncel Konular
8 Uygulamalı Çalışmalar ve Laboratuvar Çalışmaları
9 Uygulamalı Çalışmalar ve Laboratuvar Çalışmaları
10 Uygulamalı Çalışmalar ve Laboratuvar Çalışmaları
11 Uygulamalı Çalışmalar ve Laboratuvar Çalışmaları
12 Uygulamalı Çalışmalar ve Laboratuvar Çalışmaları
13 Uygulamalı Çalışmalar ve Laboratuvar Çalışmaları
14 Uygulamalı Çalışmalar ve Laboratuvar Çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 2
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 2
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 1
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 2
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 2
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 2
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 2
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 2
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ...
Diğer Kaynaklar ...
Materyal
Dökümanlar ...
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri