Ders Adı Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Ders Kodu YBT-403
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Genetiği değiştirilmiş organizmaların tarım sistemleri ve tarım tarihi içindeki yeri. Mikroorganizmalar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde genetik değişimler gerçekleştirmek için kullanılan yöntemler. Mikrobiyel, bitkisel ve hayvansal biyoteknolojinin başlıca amaçları. Genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili dünya genelindeki güncel durum, biyogüvenlik düzenlemeler ve etik tartışmalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Genetiği değiştirilmiş organizmaların tarım tarihi içindeki yerinin anlaşılması. Hangi organizmaların hangi yöntemlerle ve hangi amaçlarla genetiğinin değiştirildiğinin anlaşılması. Dünya genelindeki güncel durumun, biyogüvenlik düzenlemelerinin ve etik tartışmaların öğrenilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur.
2 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
3 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir.
4 Mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanlarda hangi tekniklerin kullanımıyla transgenik organizmalar geliştirildiğini anlar.
5 Mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanlarda hangi amaçlarla genetik modifikasyonların gerçekleştirildiğini anlar.
6 Genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili etik tartışmalar ve dünya genelindeki düzenlemelerle ilgili bilgi sahibi olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Genetiği değiştirilmiş organizmalara giriş. Teknolojinin tarım tarihi ve modern tarım sistemleri içindeki yeri.
  Ön Hazırlık: Kitaplar, makaleler, belgeseller.
2 Mikroorganizmaların genetik mühendisliğinde kullanılan yöntemler.
  Ön Hazırlık: Kitaplar, makaleler, belgeseller.
3 Genetiği değiştirilmiş mikroorganizma üretim amaçları 1. Mikrobiyel insektisitler.
  Ön Hazırlık: Kitaplar, makaleler, belgeseller.
4 Genetiği değiştirilmiş mikroorganizma üretim amaçları 2. Biyoremediasyonda kullanılan mikroorganizmalar.
  Ön Hazırlık: Kitaplar, makaleler, belgeseller.
5 Genetiği değiştirilmiş mikroorganizma üretim amaçları 3. Bitkilerde büyüme düzenleyen mikroorganizmalar.
  Ön Hazırlık: Kitaplar, makaleler, belgeseller.
6 Bitkilerin genetik mühendisliğinde kullanılan yöntemler 1.
  Ön Hazırlık: Kitaplar, makaleler, belgeseller.
7 Bitkilerin genetik mühendisliğinde kullanılan yöntemler 2.
  Ön Hazırlık: Kitaplar, makaleler, belgeseller.
8 Transgenik bitki üretim amaçları 1. Ticari GDB özellikleri.
  Ön Hazırlık: Kitaplar, makaleler, belgeseller.
9 Transgenik bitki üretim amaçları 2. Araştırma aşamasındaki GDB özellikleri.
  Ön Hazırlık: Kitaplar, makaleler, belgeseller.
10 Hayvanların genetik mühendisliğinde kullanılan yöntemler.
  Ön Hazırlık: Kitaplar, makaleler, belgeseller.
11 Transgenik hayvan üretim amaçları 1.
  Ön Hazırlık: Kitaplar, makaleler, belgeseller.
12 Transgenik hayvan üretim amaçları 2.
  Ön Hazırlık: Kitaplar, makaleler, belgeseller.
13 Dünya genelinde genetiği değiştirilmiş organizmalardaki güncel durum.
  Ön Hazırlık: Kitaplar, makaleler, belgeseller.
14 Konuyla ilgili biyogüvenlik düzenlemeleri ve etik tartışmalar.
  Ön Hazırlık: Kitaplar, makaleler, belgeseller.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 1
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 1
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 3
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 5
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 5
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 3
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 5
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 5
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 1 1
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu OBS sisteminde bulunan ders notları. Güncel kitaplar ve belgeseller.
Diğer Kaynaklar OBS sisteminde bulunan ders notları. Güncel kitaplar ve belgeseller.
Materyal
Dökümanlar OBS sisteminde bulunan ders notları. Güncel kitaplar ve belgeseller.
Ödevler Her dönem farklı bir ödev verilir.
Sınavlar İki sınav.
Materyal Diğer Öğrenci sunumları.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri