Ders Adı Mesleki Uygulama I
Ders Kodu YBT-353
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) TBT Bölümü Öğretim Üyeleri
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Öğretim üyelerinin laboratuvar ve arazi çalışmalarına katılım
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Mesleki Uygulama, öğrencilerin öğrenimleri süresince edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak, öğrenim gördükleri alan ile ilgili işyerlerinin Uygulama ve süreçleri hakkında deneyim kazanmaları amacıyla organize edilen denetimli eğitimdir.
No Dersin Kazanımları  
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur.
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır.
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir.
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir.
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır.
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir.
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Laboratuvar çalışmalarında deneyim sahibi olur
2 Arazi çalışmalarında deneyim sahibi olur.
3 Sorun çözebilme kabiliyetinde artar.
4 El becerisinde artar.
5 Bitkisel ve hayvansal üretimde deneyimi olur.
6 Cihaz ve malzemelerin kullanım deneyimi olur.
7 Doku kültüründe pratik sahibi olur, doku kültürü kabin çalışmasını bilir.
8 Solüsyonları hazırlamasını, PCR''ı, DNA ve RNA izolasyonunu yapabilir, cDNA kütüphane kurabilir. RNAase free ortamda çalışmayı becerir.
9 Kültürü bitkilerini tanır, bakımını öğrenir.
10 Solüsyonları hazırlamasını, PCR''ı, DNA ve RNA izolasyonunu yapabilir, cDNA kütüphane kurabilir. RNAase free ortamda çalışmayı becerir.
11 Solüsyonları hazırlamasını, PCR''ı, DNA ve RNA izolasyonunu yapabilir, cDNA kütüphane kurabilir. RNAase free ortamda çalışmayı becerir.
12 Solüsyonları hazırlamasını, PCR''ı, DNA ve RNA izolasyonunu yapabilir, cDNA kütüphane kurabilir. RNAase free ortamda çalışmayı becerir.
13 Mesleki açıdan deneyim kazanır
14 Mesleki açıdan deneyim kazanır
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 3
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 3
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 1
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 1
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 1
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 1
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 1
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 1
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 56    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Öğretim üyesinin belirlediği kaynaklardan hazırladığı ders içerikleri kullanılır
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesinin belirlediği kaynaklardan hazırladığı ders içerikleri kullanılır
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesinin belirlediği kaynaklardan hazırladığı ders içerikleri kullanılır
Ödevler Öğretim üyesinin belirlediği kaynaklardan hazırladığı ders içerikleri kullanılır
Sınavlar Öğretim üyesinin belirlediği kaynaklardan hazırladığı ders içerikleri kullanılır
Materyal Diğer Öğretim üyesinin belirlediği kaynaklardan hazırladığı ders içerikleri kullanılır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri