Ders Adı Genetik Mühendisliği
Ders Kodu YBT-320
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Kahraman KEPENEK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Darwinsel bakış açısıyla evrim, filojeni, genetik çeşitliliğin kaynakları, doğal seçilim, genetik sürüklenme, gen akışı, popülasyon genetiği, tür kavramı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencileri gen ve çevrenin birlikte insan davranışlarını nasıl şekillendirdiği kavramı ile tanıştırmaktır. Normal ve patolojik davranışlar üzerinde gen ve çevre etkileri incelenir.
No Dersin Kazanımları  
1 Endüstriyel Biyoteknoloji alanında, mikroorganizma temelli olarak bitki, hayvan, …vb birçok canlının mikroorganizma çalışmaları gerçekleştirebilmekte ve bu sayede farklı kaynaklardan mikroorganizma izolasyonları gerçekleştirilmektedir.
2 Endüstriyel Biyoteknoloji sayesinde mikroorganizma temelli biyoteknolojik değeri olan protein, enzim veya diğer hücresel ürünler fermentasyon teknolojisi yardımıyla kolay üretilebilmektedir.
3 Endüstriyel Biyoteknoloji çalışmalarıyla farklı ticari kullanım alanına ve önemine sahip enzimlerin başarıyla üretim koşulları oluşturulmaktadır.
4 Endüstriyel Biyoteknoloji çalışmalarıyla, tek hücre protein (THP) teknolojisini içeren mikroorganizmalar yardımıyla farklı metabolitlerin üretimini sağlar.
5 Endüstriyel Biyoteknoloji uygulamaları sayesinde biyotransformasyon tekniği yardımıyla mikroorganizmaların çevresel açıdan önemli geri dönüşüm süreçlerinde yer alması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.
6 Endüstriyel Biyoteknolojide toprak, su ve hava mikrobiyolojisinin tanınması ve bu ortamlardaki bakteriyel kirlilik unsurlarının tespitine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalara göre mikrobiyal kirlilikten kaynaklanan sağlık tehlikeleri ve mücadele yöntemleri hakkında toplumu eğitmektedir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Genetik Mühendisliğinin Tanımı, Kapsamı ve Tarihçesi
2 DNA’nın yapısı ve Özellikleri
3 İmmünokimyasal Yöntemler, Elektroforez
4 Rekombinant DNA Teknolojisinde Kullanılan Enzimlerin Özellikleri ve Kullanım Şekilleri
5 Gen Kullanılmasında Kullanılan Vektörler (Plazmid, Bakteriofaj, Cosmid, BAC ve YAC)ve Özellikleri Tasarımı ve Modifikasyonları
6 Gen Klonlaması ve Gen Klonlama Yöntemleri, Aşamaları ve Uygulama Şekilleri
7 Genetik Mühendisliğinde Kullanılan Yardımcı Tekniklerin Temel Prensipleri Uygulama Alanları, Kromatograpy, Santrifuj
8 Recombinant DNA Teknolojisi ile Gen Klonlama; PCR ve gen çoğaltım yöntemleri, PCR ürünlerinin klonlaması
9 Moleküler ıslah ve Bitki ve Hayvanlarda Uyğulamaları
10 Bölge Spesifik Yönlendirilmiş Mutajenez Yöntemleri ve Uyğulama Alanları
11 Gen ve Protein Tasarımı ve Sentezi
12 Bitki ve Hayvanlara Gen Aktarımı, Uyğulama Alanları
13 Transgen ve Protein Ekspresyonu ve Analizi
14 Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Tanı Yöntemleri (Transgenik Bitki Analizi)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 2
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 3
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 1
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 1
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 1
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 1
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 1
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 1
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ...
Diğer Kaynaklar ...
Materyal
Dökümanlar ...
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri