Ders Adı Moleküler Biyoloji
Ders Kodu YBT-317
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehtap ŞAHİN-ÇEVİK
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Moleküler Biyolojinin tanımı, kapsamı, tarihçesi ve önemi Hücrenin yapısı, organelleri ve işlevleri, moleküler biyolojinin merkez dogması, aminoasitlerin ve proteinlerin yapısı ve fonksiyonları, nükleotidler ve nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonları, genetik materyal ve kromozomun yapısı, DNA replikasyonu ve tamiri, RNA’nın yapısı ve transkripsiyon, Transkripsiyon (RNA sentezi) ve RNA işleme, gen ekspresyonunun düzenlenmesi, genetik kod, protein sentezi ve yönlendirilmesi, organel genomları ve yapısı, hücre döngüsü ve kontrol mekanizması, Rekombinant DNA teknikleri ve uygulama alanları, genomiks.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Moleküler biyoloji hakkında temel bilgileri ve moleküler biyolojinin santral dogmasını ve replikasyon transkripsiyon ve protein sentezinin aşamalarını ve görevli enzimleri öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur.
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır.
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir.
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir.
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır.
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir.
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Moleküler Biyolojinin tanımı, kapsamı, tarihçesi ve önemi
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
2 Hücrenin yapısı, organelleri ve işlevleri
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
3 Moleküler biyolojinin merkez dogması, aminoasitlerin ve proteinlerin yapısı ve fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
4 Nükleotidler ve nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
5 Genetik materyal ve kromozomun yapısı
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
6 DNA replikasyonu ve tamiri
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
7 RNA’nın yapısı ve Transkripsiyon
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
8 Transkripsiyon (RNA sentezi) ve RNA işleme
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
9 Gen Ekspresyonunun düzenlenmesi
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
10 Genetik kod ve translasyon (protein sentezi), proteinlerin yönlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
11 Organel genomları ve yapısı
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
12 Hücre döngüsü ve kontrol mekanizması
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
13 Rekombinant DNA teknikleri ve uygulama alanları
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
14 Genomiks ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders Notunun ilgili konuları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 4
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 1
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 5
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 4
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 2
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 4
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 3
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 16
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri