Ders Adı Tarımda Kalite ve Standardizasyon
Ders Kodu YBT-314
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet Ali KOYUNCU
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tüketicilerin veya farklı meslek gruplarının tarla ürünlerinde istedikleri özellikler birbirinden çok farklı olabilir. Tarla ürünlerinde standardizasyonun amacı bir örneklik sağlayarak bu farklı grupların isteklerine uygun ürünü sunmaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Belirli bir çalışmanın, o çalışma ile ilgili bulunanların ve özellikle milli ekonominin yararına yapılabilmesi için tüm tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Bahçe bitkileri hakkında kapsamlı bilgi ve kavrayışa sahip olmak; Meyve, sebze, üzüm ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi, pazarlanması ve saklanması konusunda önemli bilgi ve beceri kazanır.
2 Alanı ile ilgili uluslararası bilimsel literatürü takip eder ve mesleki becerilerini geliştirmek için bilimsel etkinliklere katılır.
3 In regards to problems of companies conducting business in the area of horticulture, gaining ability to: -comprehend and describe the problems faced -evaluate the resources -produce alternative strategies for the solutions of problems faced -identify the most suitable solution and solving the problems faced
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Standardizasyon nedir, önemi ve kapsamı, konuya ilişkin özel kavramların açıklanması , kalite sınıflarının ve sınırlarının belirlenmesi
2 Geçerli boylar ve bunların sınırlarının belirtilmesi, kalite ve boy toleransları ve değerlerinin belirtilmesi, ambalaj kabı, ambalaj şekli ve görünüşün belirtilmesi
3 Resmi ve özel marka ve işaretlerin belirtilmesi, yurtiçinde karşılaşılan kalite problemleri
4 Kalite nedir, kalite seviyeleri, tüketicilerin ve çevrecilerin kaliteye bakış açısı
5 Bir ürünün kalite spektrumu, ürünün kabul edilebilirliği
6 Bahçe ürünlerinde önemli kalite kriterleri, duyusal özellikler, gizli özelikler, nicelik özelliği
7 Bahçe ürünlerinde kalite kriterlerinin tespiti (görünüm renk ve parlaklık, şekil ve büyüklük, kusurlar, sertlik, toplam suda çözünür kuru madde içeriği, titre edilebilir asitlik, besinsel kalite faktörleri, organoleptik özellikler (yeme kalitesiyle ilgili faktörler))
8 Bahçe ürünlerinde kaliteyi etkileyen faktörler, hasat öncesi dönemde kaliteyi etkileyen faktörler, ekolojik faktörler, bahçe kuruluşu ve bakım işleri
9 Hasat döneminde kaliteyi etkileyen faktörler, olgunluk, hasat zamanı ve yöntemi
10 Hasat sonrası dönemde kaliteyi etkileyen faktörler, paketleme evi işlemleri, işleme, depolama, taşıma, pazarlama
11 Kaliteye ilişkin bazı kavramlar, HACCP
12 Kaliteye ilişkin bazı kavramlar, HACCP
13 Kaliteye ilişkin bazı kavramlar, GLOBALGAP
14 Kaliteye ilişkin bazı kavramlar, GLOBALGAP
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 2
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 2
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 2
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 2
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 2
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 2
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 2
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 2
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Gaffney, J. J., 1976. Quality Detection in Foods. American Society of Agricultural Engineer. 2850 Niles Road St. Joseph, Michigan ISBN: 0-916150-04-6. 2. Koyuncu, M.A., Kalite ve Standardizasyon, Ders notu.
Diğer Kaynaklar 1. Gaffney, J. J., 1976. Quality Detection in Foods. American Society of Agricultural Engineer. 2850 Niles Road St. Joseph, Michigan ISBN: 0-916150-04-6. 2. Koyuncu, M.A., Kalite ve Standardizasyon, Ders notu.
Materyal
Dökümanlar 1. Gaffney, J. J., 1976. Quality Detection in Foods. American Society of Agricultural Engineer. 2850 Niles Road St. Joseph, Michigan ISBN: 0-916150-04-6. 2. Koyuncu, M.A., Kalite ve Standardizasyon, Ders notu.
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar Ödev, Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri