Ders Adı Mikrobiyal Biyoteknoloji
Ders Kodu YBT-312
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Cafer EKEN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Mikroorganizmaların ziraat, gıda, medikal ve çevre biyoteknolojilerinde kullanım alanları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı biyoteknolojide kullanılan mikroorganizmalar hakkında bilgi edinmek ve bunların zirai, medikal ve çevre biyoteknolojilerinde kullanım alanlarını anlatmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Biyoteknolojinin temel prensiplerini anlar.
2 Biyoteknolojide kullanılan önemli mikroorganizmaları tanır.
3 Fermantasyonun teknik prensiplerini öğrenir.
4 Mikrobiyal biyoteknolojide yapılan temel işlemleri anlar
5 Biyolojik ürün üretiminde deneyim kazanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mikrobiyal biyoteknolojiye giriş
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders notları
2 Taksonomik kategoriler, mikroorganizmaların sınıflandırılması, tanımlanması
3 Mikroorganizmalarda meydana gelen metabolik reaksiyonlar
4 Endüstride kullanılan mikroorganizmalar ve bunların ürünleri
5 Endüstride kullanılan mikroorganizmaların izolasyonunda kullanılan strateji ve teknikler
6 Primer ve sekonder metabolitler
7 Pilot-ölçek ve endüstriyel ölçekli fermantasyon teknikleri
8 Kapalı ve açık sistemde büyütme ve oluşturulan ürünlerin endüstride elde edilme yöntemleri
9 Mikroorganizmalardan antibiyotik eldesi
10 Mikroorganizmalardan vitamin eldesi
11 Mikroorganizmalardan protein eldesi
12 Mikroorganizmalardan enzim eldesi
13 Mikroorganizmalardan biyopolimer eldesi
14 Alkollü içeceklerin fermantasyonu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 2
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 2
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 1
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 1
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 1
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 1
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 1
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 1
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ...
Diğer Kaynaklar ...
Materyal
Dökümanlar ...
Ödevler ...
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri