Ders Adı Bitki Islahı
Ders Kodu YBT-304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Muhammet Tonguç
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ders, bitki ıslahı, bitki adaptasyonu ve üretimi, bitki yetiştirme teknikleri ve çeşit geliştirilmesi için gerekli teknikler ve araçlar ile ilgili konuları kapsayacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bitki ıslahının tarihçesi, önemi ve gerekliliğini göstererek bitki ıslah yöntemlerini öğretmek ve farklı bitki türlerinde kullanılmasını göstermektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur.
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır.
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir.
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir.
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır.
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir.
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Genel bilgilendirme, bitki ıslahının önemi, tarihçesi Bitkilerin insan ve hayvan beslenmedeki önemleri
  Ön Hazırlık: 15-25
2 Bitkilerin bilimsel ve kullanımlarına göre sınıflandırılması Bitki büyümesine etki eden faktörler ve bitkilerin adaptasyon
3 Hücre bölünmesi, gamet oluşumu ve döllenme Eşeyli ve eşeysiz üreme ve melezlemeler
  Ön Hazırlık: 79-94, 165-169, 195-199
4 Biyolojik çeşitlilik, gen merkezleri ve germplasmın korunması, genetik erezyon
  Ön Hazırlık: 175-182
5 Gen havuzu, melezlemeler ve populasyonların bitki ıslahında kullanımı
  Ön Hazırlık: 26-34
6 Doku kültürü ve bitki ıslahında kullanılması
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 Mutasyonlar ve mutasyon ıslahı
  Ön Hazırlık: 149-164, 239-247
8 Kantitatif genetik
  Ön Hazırlık: 121-137
9 Kendine tozlanan bitkilerde kullanılan ıslah yöntemleri I
  Ön Hazırlık: 199-204
10 Kendine tozlanan bitkilerde kullanılan ıslah yöntemleri II
  Ön Hazırlık: 183-189
11 Yabancı tozlanan bitkilerde kullanılan ıslah yöntemleri
  Ön Hazırlık: 190-194
12 Kültivar çeşitleri, F1 ve klonla çoğaltılan bitkilerdeki ıslah yöntemleri
  Ön Hazırlık: 205-237
13 Hastalık ve zararlılara karşı bitki ıslahı
14 Abiyotik stres faktörlerine karşı bitki ıslahı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 2
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 1
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 4
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 4
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 2
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 2
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 2
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 3
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ...
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Bitki Genetiği ve Islahı (Hasan Baydar), Nobel Akademik Yayıncılık, 2020. Pp 299. Bitki Islahı (İbrahim Genç, Tacettin Yağbasanlar), Çukurova Üniversitesi Yayın No:59, 2020. Pp 150.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri