Ders Adı Hücre Biyolojisi
Ders Kodu YBT-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Ufuk Çelikkol Akçay
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hücre ve organellerin yapısı ve fonksiyonları, çekirdeğin görevleri, hücre iskelet sistemi, hücrelerde fotosentez ve solunum, hücreler arası madde alış verişi, hücre reseptörleri ve hücreler arası haberleşme, imminoloji ve hücrelerin farklılaşması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Hücre biyolojisi dersinin amacı hücreyi ve hücreyi meydana getiren organellerin ve diğer yapıların fonksiyonlarını öğretmek, çekirdeğin hücre içindeki önemini açıklamak, fotosentez ve solunum yolu ile hücrede enerji üretimi mekanizmalarını öğretmek, hücre içi ve dışına madde alış-verişini, hücre haberleşmesinin mekanizmalarını öğretmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Hücreyi ve hücreyi meydana getiren komponentlerin yapıları ve fonksiyonlarını bilir
2 Hücre zarının yapısı ve fonksiyonları, metabolizma, Fotosentez ve solunum sırasında meydana gelen olayları bilir
3 Hücre içi ve dışına taşınım ve hücre sinyal iletim yolları hakkında bilgi sahibi olur
4 Hücreyi ayakta tutan farklı proteinleri (hücre iskelet sistemi) hakkında bilgi sahibi olur.
5 Hücre bölünmesi ve süreçte rol alan moleküler mekanizmaları bilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Hücrenin ve hücreyi meydana getiren organellerin yapıları ve fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
2 Hücrenin ve hücreyi meydana getiren organellerin yapıları ve fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
3 Hücre zarı ve hücre duvarı
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
4 Hücre çekirdeği
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
5 Hücre iskelet sistemi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
6 Hücre iskelet sistemi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
7 Fotosentez
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
8 Solunum ve enerji üretimi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
9 Hücrede madde alış verişi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
10 Hücrede madde alış verişi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
11 Reseptörler ve hücre sinyal iletim yolları
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
12 Reseptörler ve hücre sinyal iletim yolları
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
13 İmmunoloji
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
14 Hücre ve farklılaşma
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 4
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 1
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 3
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 3
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 3
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 1
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 3
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 4 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 4 4 16
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Essential Cell Biology. 2009. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson. Garland Science.
Diğer Kaynaklar Lodish, H et al., 1999. Molecular Cell Biology (4th edition), W H Freeman & Co. Moleküler Biyoloji. 2004. M. Konuk, S. Cenkci, M. Yıldız, A. Aktümsek. Nobel Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının teminine, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesine çalışılacaktır.
Ödevler Dersi alan öğrenciler yarı yıl sonunda seçilen bir konu üzerinde rapor hazırlamak ve sunmakla mükelleftir.
Sınavlar Her dönem bir vize, final ve 4 ara sınav olacaktır. Ara sınavlar dönem içinde yapılacaktır.
Materyal Diğer Öğrenciler derslere devam etmeli ve not tutmalıdır; Öğrenciler soru cevap bölümlerine, ders dışı uygulamalara ve diğer aktivitelere katılmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır; Öğrenciler ders kitabının gerekli bölümlerini okuyarak derse muhakkak hazırlanmalıdır; Seçilen bir konu hakkında dönem ödevi hazırlanmalı ve gerekli görülen diğer konularda da ödev hazırlamalıdırlar.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri