Ders Adı Biyoistatistik
Ders Kodu YBT-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Özgür KOŞKAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Malik ERGİN
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İstatistik terimlerin tanımları,verilerin toplanması, özetlenmesi, dağılımlar,özelliklerin birbirleriyle olan ilişkileri,hipotez kontrolleri, güven aralığı ve varyans analiz tekniğini kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Biyolojik verilerin toplanması, özetlenmesi, analizi, yorumlanması ve hipotez kontrolü ile karara varılmasını öğretmek ve öğrencileri çalışma sonuçlarının yorumlarını bu esasa göre yapabilir duruma getirmek. Yani dolayısıyla da bilimsel bir denemenin kurulumundan, sonuçlandırılmasına ve sonuçların yorumlanmasına her aşamasını yapabilmeyi sağlamak.
No Dersin Kazanımları  
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur.
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır.
3 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir.
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir.
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir.
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır.
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir.
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Biyoistatistik dersindeki genel terimlerin tanımlarının yapılması
2 Sürekli değişkenlerin özetlenmesi
3 Frekans dağılım tablolarında merkezi eğilim ve değişim ölçülerinin hesaplanması
4 Korelasyon
5 Regresyon Doğrusu, Regresyon Denklemi ve Regresyon Katsayısı
6 Normal Dağılım
7 Z Dağılımının İncelenmesi
8 Kesikli Dağılımların İncelenmesi
9 Örnekleme Dağılımları ve Hipotez Kontrolü
10 t Dağılımının İncelenmesi
11 Oranlara ait Örnekleme Dağılımı ve Hipotez Kontrolü
12 Birbirlerinden Bağımsız İki Grubun Ortalaması Arasındaki Farkın Hipotez Kontrolü
13 Eş yapma t testi
14 Ki-Kare Dağılımı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 3
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 2
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 2
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 2
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 2
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 2
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 2
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 2
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Ödevler 1 1 1
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 3 1 3
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 40 1 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 60 1 60
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 148    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Biyoistatistik
Diğer Kaynaklar Biyoistatistik
Materyal
Dökümanlar Biyoistatistik
Ödevler İstatistik Klavuzu Soruları
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri