Ders Adı Genetik
Ders Kodu YBT-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Muhammet Tonguç
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Genetik dersi, Mendel genetiği, genetik hesaplamalar, çekirdek dışı kalıtım, mutasyonların doğası, kantitatif, popülasyon ve evrimsel genetik konularını kapsayacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere genetiğin çalışma alanını, kapsamını ve uygulamalarını tanıtmak Öğrencilerin genetik analiz, ve genetiğin temel konularında bilgi sahibi yapmak ve pratik becerilerini geliştirmelerini sağlamak
No Dersin Kazanımları  
1 Kalitatif kalıtımın temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
2 Kantitatif ve populasyon genetiği hakkında bilgi sahibi olur
3 Kromozom yapıları, mutasyonları ve kromozom mühendisliği hakkında bilgi sahibi olur
4 Genetik haritalamanın ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
5 Genetiğin farklı bilim kolları ve konuları ile ilişkisini anlayabilecek ve uygulayabilecek bir şekilde beceri kazanır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Genetiğe giriş, mitoz ve mayoz bölünme
  Ön Hazırlık: 60-75
2 Mendel genetiği
  Ön Hazırlık: 7-18
3 Allelelik etkileşimler
  Ön Hazırlık: 21-37
4 Mendel genetiğinin uzantıları
  Ön Hazırlık: 41-56
5 Genetik haritalama
  Ön Hazırlık: 93-106
6 Genetik haritalama
  Ön Hazırlık: 93-106
7 Gen mutasyonları
  Ön Hazırlık: Ders notları
8 Kromozomal mutasyonlar
  Ön Hazırlık: 112-130
9 Çekirdek dışı kalıtım
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 Kantitatif genetik
  Ön Hazırlık: 133-151
11 Kantitatif genetik
  Ön Hazırlık: 133-151
12 Populasyon genetiği
  Ön Hazırlık: 155-170
13 Evrimsel genetik ve genetik çeşitlilik
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 Mikrobiyal genetik
  Ön Hazırlık: Ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 2
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 1
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 2
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 2
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 2
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 2
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 2
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 143    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Ders notları OBS üzerinden dağıtılacaktır.
Diğer Kaynaklar Ders notları OBS üzerinden dağıtılacaktır.
Materyal
Dökümanlar Ders notları OBS üzerinden dağıtılacaktır.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Genetiğe Giriş (Allison Thomas, Çeviri Ali Osman Beldüz), Palme Yayınevi, 2019. Pp 262.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri