Ders Adı Biyokimya
Ders Kodu YBT-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof Dr. Yaşar karakurt
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Biyokimyanın tanımı ve önemi, Hücre organelleri ve fonksiyonları, Biyokimyada suyun önemi, Termodinamik, Amino asitler, peptitler, protein kimyası, Enzimler (Enzim kinetiği, enzimatik aktivitenin düzenlenmesi, temel reaksiyon mekanizmaları), Vitaminler, Karbonhidratlar (Glikoliz ve karbonhidrat metabolizması, Sitrik asit döngüsü, Oksidatif fosforilasyon), Fotosentez, elektron transport ve ATP sentezi, Yağlar (yağ asitleri, fosfolipitler, membranların yapısı ve transport), Nükleik asitler (Yapıları ve sentezlenmeleri), DNA ve RNA, Replikasyon, Onarım, Transkripsiyon, Translasyon, Sekonder metabolitler, Izoprenoidler, Fenilpropanoidler, Büyüme ve gelişmeyi kontrol eden sinyal molekülleri, Renk maddeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Biyokimyanın temel prensiplerinin öğretilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur.
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır.
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir.
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir.
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır.
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir.
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Biyokimyanın tanımı ve önemi, Hücre organelleri ve fonksiyonları
2 Biyokimyada suyun önemi, Termodinamik
3 Amino asitler, peptitler, protein kimyası
4 Enzimler (Enzim kinetiği, enzimatik aktivitenin düzenlenmesi, temel reaksiyon mekanizmaları)
5 Vitaminler, Karbonhidratlar (Glikoliz ve karbonhidrat metabolizması, Sitrik asit döngüsü, Oksidatif fosforilasyon )
6 Fotosentez, Elektron taşınımı ve ATP sentezi
7 Yağlar (yağ asitleri, fosfolipitler, membranların yapısı ve transport)
8 Ara Sınav haftası
9 Nukleik asitler (Yapıları ve sentezlenmeleri)
10 DNA ve RNA, Replikasyon, Onarım, Transkripsiyon, Translasyon,
11 Sekonder metabolitler
12 Izoprenoidler, Fenilpropanoidler
13 Büyüme ve gelişmeyi kontrol eden sinyal molekülleri
14 Renk maddeleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 3
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 1
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 4
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 3
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 1
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 3
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 3
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 4 40 160
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 160    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu ..................
Diğer Kaynaklar ..................
Materyal
Dökümanlar ..................
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri