Ders Adı Mikrobiyoloji
Ders Kodu YBT-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem YAMANER
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Mikroorganizma ve mikrobiyoloji, mikrobiyolojinin temel ve uygulamalı bilgileri, beslenme ve metabolizma, mikrobiyel büyüme ve kontrolü, hücre yapısı ve fonksiyonlarının temel prensipleri, biyoçeşitlilik ve sınıflandırması, hayvan ve bitkilerdeki hastalıkları, mikroorganizmaların gıda ve ziraat alanındaki rolleri ve mikroorganizmaların kullanıldığı endüstriyel ve biyoteknolojik işlemler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı ....................
No Dersin Kazanımları  
1 Mikrobiyel dünyayı bilir.
2 Mikroorganizma sınıflamasının temel prensibini bilir.
3 Hücre yapısının ve fonksiyonlarının temel prensiplerini bilir.
4 Mikroorganizmaların üretilmesini ve kontrol edilmesini bilir.
5 Mikroorganizmaların gıda ve ziraat alanında kullanımını bilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mikrobiyolojiye giriş, tarihçesi ve sınıflandırma
2 Mikrobiyolojide kullanılan araç, gereç ve cihazlar
3 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
4 Mikroorganizmaların yapıları ve fizyolojileri
5 Mikrobiyolojide kullanılan boyalar ve boyama metotları
6 Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar
7 Cevre mikrobiyolojisi ve toprak mikrobiyolojisi
8 Saf kültür elde etme metodlari ve bakteri identifikasyonu
9 Bakteri genetiği, plasmidler
10 Sekonder metabolitler, antimikrobik maddeler ve antibiyotikler
11 Gıda, cevre, endüstri ve tarımda mikroplar
12 İmmünolojiye giris
13 İmmün sistemin yapısı
14 İmmünglobilinler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 3
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 1
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 3
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 1
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 2
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 2
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 2
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 1
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 50
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 3 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 8 3 24
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 117    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Tortora, G.J., Funke, B.R., Case, C.L., 1995, Microbiology The Benjamin,/Cummings Publishing Comp., USA Özçelik, S., 1998. Genel Mikrobiyoloji. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:1, Isparta Guttman, B.S., Biology. 1999. McGraw Hill Comp., USA
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla hatırlatma amaçlı quizler
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri