Ders Adı Rekreasyon Alanlarının Sulanması
Ders Kodu YKT-421
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ulaş Şenyiğit
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Rekreasyon alanlarının sulanmasında kullanılan sabit yağmurlama sulama sisteminin özellikleri, uygulama esasları, kullanılan malzemeler, projeleme kriterleri ve projelendirilmesi, projenin keşif ve metrajının oluşturulması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Rekreasyon alanlarının sulanmasında kullanılan sabit yağmurlama sulama sisteminin özelliklerini, uygulama esaslarını, kullanılan malzemeleri, projeleme kriterlerini ve projelendirilmesini öğretmek, projenin keşif ve metrajının oluşturulmasını öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 Rekreasyon alanlarının sulanmasında kullanılan sabit yağmurlama sulama sisteminin özelliklerini, uygulama esaslarını, kullanılan malzemeleri, projeleme kriterlerini ve projelendirilmesini öğrenir.
2 Rekreasyon alanlarının sulanmasında kullanılan sabit yağmurlama sulama sistemn Projesinin keşif ve metrajını çıkarır.
3 Rekreasyon alanlarına uygun sulama programını hazırlar
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır.
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Rekreasyon alanlarının sulanmasında kullanılan sabit yağmurlama sulama sisteminin özellikleri
2 Sulama sisteminin uygulama esasları
3 Sulama sisteminin projeleme kriterleri ve aşamaları
4 Sulama sisteminde kullanılan malzemelerin özellikleri
5 Örnek proje çözümü, yağmurlama başlığının seçilmesi ve proje alanına yerleştirilmesi, konuya ilişkin bilgisayar yazılımının tanıtımı ve kullanımı
6 Örnek proje çözümü, yağmurlama başlığının seçilmesi ve proje alanına yerleştirilmesi, konuya ilişkin bilgisayar yazılımının tanıtımı ve kullanımı (devam)
  Ön Hazırlık: Konuya ilişkin proje ödevi
7 Örnek proje çözümü, su dağıtım borularının proje alanına hidrolik açıdan uygun olacak biçimde yerleştirilmesi, boru çap hesaplamaları
8 Örnek proje çözümü, su dağıtım borularının proje alanına hidrolik açıdan uygun olacak biçimde yerleştirilmesi, boru çap hesaplamaları (devam)
  Ön Hazırlık: Konuya ilişkin proje ödevi
9 Örnek proje çözümü, hidrolik hesaplamalar, konuya ilişkin bilgisayar yazılımının tanıtımı ve kullanımı
10 Örnek proje çözümü, hidrolik hesaplamalar, konuya ilişkin bilgisayar yazılımının tanıtımı ve kullanımı (devam)
  Ön Hazırlık: Konuya ilişkin proje ödevi
11 Örnek proje çözümü, keşif ve metraj cetvelinin hazırlanması
12 Örnek proje çözümü, keşif ve metraj cetvelinin hazırlanması (devam)
  Ön Hazırlık: Konuya ilişkin proje ödevi
13 Örnek proje çözümü, proje çizimi, proje dosyasının hazırlanması
14 Örnek proje çözümü, proje çizimi, proje dosyasının hazırlanması (devam), dersin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Konuya ilişkin proje ödevi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 1
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 5
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 1
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 1
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 4
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 5
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 1
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 5
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 5
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 5
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Rochester, E.W. 1995. Landscape Irrigation Design. ASAE Publication 8: 218
Diğer Kaynaklar Hazırlanan ders sunuları O. Yıldırım. 2003. Sulama Sistemlerinin Tasarımı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1536, Ders Kitabı:489, Ankara. Perold, R. 1977. Design of Irrigation Pipe Laterals With Multiple Outlets. Journal of The Irrigation and Drainage Division, 103 (122), 179-195.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini ve ders sunuların dağıtımı
Ödevler Konulara ilişkin olarak hazırlanan proje ödevleri
Sınavlar Ara sınav+Final sınavı yapılacaktır. Verilen projeler değerlendirilecektir.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri