Ders Adı Drenaj ve Arazi Islahı
Ders Kodu YKT-420
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Sema KALE ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Drenaj etütleri, yüzey drenaj yöntemleri, kapalı drenaj sistemleri, arazi ıslahı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Drenaj ve arazi ıslahı prensiplerinin öğretilmesi ve bu yolla toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması
No Dersin Kazanımları  
1 1- Drenaj etütlerini yapar.
2 2- Açık drenaj kanallarını boyutlandırır.
3 3- Drenaj katsayısını ve dren aralıklarını hesaplar.
4 4- Dren derinliklerini ve dren çaplarını hesaplar.
5 5-Tuzlu toprakların ıslahında yıkama suyu miktarını ve ıslah maddesi miktarını hesaplar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Drenajın tanımı, önemi ve yararları
  Ön Hazırlık: 1-18
2 Drenaj yönünden toprak-bitki-su ilişkileri
  Ön Hazırlık: 19-45
3 Toprak, topoğrafya, bariyer ve geçirgenlik etütleri
  Ön Hazırlık: 46-83
4 Taban suyu etütleri
  Ön Hazırlık: 84-120
5 Yüzey drenaj yöntemleri
  Ön Hazırlık: 120-126
6 Yüzey drenaj kanallarını planlama ilkeleri
  Ön Hazırlık: 127-157
7 Yüzey drenaj tipleri
  Ön Hazırlık: 158-174
8 Toprakaltı drenaj sistemleri
  Ön Hazırlık: 175-177
9 Toprakaltı drenaj sistemlerinin planlanması
  Ön Hazırlık: 178-233
10 Toprakaltı drenaj sistemlerin tipleri
  Ön Hazırlık: 234-243
11 Drenaj filtre malzemeleri ve drenaj makineleri
  Ön Hazırlık: 244-277
12 Sulama suyu kalitesi
  Ön Hazırlık: 278-284
13 Tuzlu, sodyumlu ve borlu topraklar
  Ön Hazırlık: 285-305
14 Tuzlu, alakali ve borlu toprakların ıslahı
  Ön Hazırlık: 306-317
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 2
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 4
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 5
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 4
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 3
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 4
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 2
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 5
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 3
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 3
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 3
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 7 1 7
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 97    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Güngör Y., Erözel A.Z. 1994. Drenaj ve Arazi Islahı. A. Ü. Zir. Fak. Yayın No:1341, Ders kitabı No: 389, Ankara.
Diğer Kaynaklar Oğuzer V. 1995. Drenaj ve Arazi Islahı. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 106, Ders Kitapları Yayın No: 26. Adana.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabı ve diğer kaynakların temini.
Ödevler İşlenen konularla ilgili bazı haftalarda ödevlendirmeler.
Sınavlar Ara sınav+Final sınavı yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri