Ders Adı Tarım Ürünleri Depolama Yapıları
Ders Kodu YKT-415
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tahıl depoları, tarım alet ve makina depoları, bahçe ürünleri depolama yapıları , gübre depolama yapıları, soğuk hava depoları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımsal üretimin talebi aştığı zaman malların fazlasının konduğu ve tükenmeye başladığı zaman boşaltıldığı ve malların korunması, değerinin arttırılması, istihdam ve fiyatların dengede tutulması, mali sorumluluğu azaltması ve dağıtım etkinliğini arttırması gibi nedenlerle depolama ihtiyacını karşılaması amacıyla kullanılan Tarım ürünleri depolama yapılarını öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Tarım ürünleri depolama yapılarına ihtiyaç duyma nedenleri ve depolama türleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 2) Tahıl depolarının kullanım şekillerini, havalandırmalarını, depolama yüklerinin hesabını ve inşaat planlamasını öğrenir.
3 3) Mısır serenlerinin yapısal özellikleri ile havalandırma sistemlerini öğrenir.
4 4) Bahçe ürünlerinin depolanmasına ilişkin uygun iklim parametreleri ve bunların planlanmasına ilişkin bilgi sahibi olur.
5 5) Gübrelikler ve Gübre Depolama Sistemlerinin planlanmasını öğrenir.
6 6) Soğuk hava depolarını planlama ve projeleme yeteneği kazanır.
7 7) Tarım alet ve ekipmanlarının muhafaza edilmesi için gerekli olan depoların planlanmasını öğrenir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarım ürünleri depolama yapılarına ilişkin genel bilgi ve depolama türleri
  Ön Hazırlık: 1-22. slaytlar
2 Tahıl depoları
  Ön Hazırlık: 23-56. slaytlar
3 Tahıl depoları
  Ön Hazırlık: 57-77. slaytlar
4 Tahıl depoları
  Ön Hazırlık: 78-101. slaytlar
5 Mısır serenleri
  Ön Hazırlık: 102-118. slaytlar
6 Bahçe ürünlerinin depolanması
  Ön Hazırlık: 119-131. slaytlar
7 Bahçe ürünlerinin depolanması
  Ön Hazırlık: 132-142. slaytlar
8 Gübrelikler ve Gübre Depolama Sistemleri
  Ön Hazırlık: 143-158. slaytlar
9 Gübrelikler ve Gübre Depolama Sistemleri
  Ön Hazırlık: 159-172. slaytlar
10 Soğuk hava depoları
  Ön Hazırlık: 173-198 slaytlar
11 Soğuk hava depoları
  Ön Hazırlık: 199-225. slaytlar
12 Tarım alet ve ekipman depoları
  Ön Hazırlık: 226-236. slaytlar
13 Tarım alet ve ekipman depoları
  Ön Hazırlık: 237-246. slaytlar
14 Genel tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 3
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 2
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 1
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 1
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 2
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 1
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 1
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 4
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 4
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 2
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 10 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 136    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Çeşitli kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar Tarımsal ürünlerin muhafazası kitabı (İ. Karaçalı)
Materyal
Dökümanlar Dönem başında sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri