Ders Adı Sulama Şebekeleri ve İşletme Yöntemleri
Ders Kodu YKT-413
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yusuf UÇAR
Dersin Yardımcıları Emre TOPÇU
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sulama şebekelerinin genel özellikleri, şebekelerin işletilmesinde karşılaşılan sorunlar, işletme yöntemleri, izleme ve değerlendirme çalışmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sulama şebekelerinin genel özelliklerini, planlı su dağıtımını, şebekelerin işletilmesinde karşılaşılan sorunları ve işletme yöntemlerini öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 1- Sulama şebekelerinde organizasyonu bilir.
2 2- Sulama şebekelerinde su dağıtım planlaması yapar.
3 3- Sulama şebekelerini yönetir.
4 4- Sulama şebekelerinin yönetiminde hangi modeli kullanacağını bilir.
5 5-Sulama şebekelerinde sulama suyu ücretlerini hesaplar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Su kaynaklarının sulama amacıyla planlanmasında göz önünde tutulması gereken etmenler.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
2 Türkiye’de sulama organizasyonları.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
3 Sulama sistemleri.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
4 Sulama projelerinde ekim nöbeti sistemlerinin ve ürün deseninin belirlenmesi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
5 Serbest istek ve koşullu istek sistemi.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
6 Rotasyon sistemi
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
7 Planlı su dağıtımı ve Kontrollü sulama.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
8 Sulayıcı grup çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
9 DSİ sulama şebekelerinde işletme ve bakım organizasyonu
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
10 Sulama işletmelerinin devredilmesi
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
11 Sulama suyu ücret tarifelerinin hazırlanması.
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
12 Sulanan arazilerde tabansuyu izleme çalışmaları
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
13 Sulama sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
14 Su kaynaklarının sulamada kullanılmasına ilişkin sorunlar
  Ön Hazırlık: Her hafta İlgili kaynaklardan konuların incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 1
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 5
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 3
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 1
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 4
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 3
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 4
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 5
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 3
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 3
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 3
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 11 5 55
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 143    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Çevik B., Tekinel O. 2000. Sulama şebekeleri ve işletme yöntemleri. Ç.Ü.Zir. Fak. Genel Yayın No: 229., Dersi Kitapları Yayın No: A-74. Adana.
Diğer Kaynaklar Rao P.S. 1993. Review of Selected Literature on Indicators of Irrigation Performance. International Irrigation Management Institute. Sri Lanka.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabı ve diğer kaynakların temini.
Ödevler
Sınavlar Ara sınav+Final sınavı yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri