Ders Adı İş Sağlığı ve Güvenliği
Ders Kodu YKT-412
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Hasan ÖZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İş güvenliğine giriş, İş sağlığı ve güvenliği kavram ve kurallarının gelişimi, İş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmelikleri, Türkiye'de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimi, İş sağlığı ve güvenliği kültürü, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, Risk yönetimi ve değerlendirmesi, Fiziksel risk etmenleri, Kimyasal risk etmenleri, Biyolojik risk etmenleri, Psikososyal etmenler, Araç ve gereç kullanımında güvenlik, İş kazaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İş güvenliği ile ilgili genel bilgiler vermek
No Dersin Kazanımları  
1 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin duyarlılık kazandırmak
2 İş sağlı ve güvenliği uygulamalarını icra edecek bireyler yetiştirmek
3 İş sağlığı ve güvenliği alanında girişimci projelerin üretilmesini tetiklemek
4 İş kazaları ve meslek hastalıklarının yarattığı iş gücü kaybının en aza indirgenmesine katkıda bulunmak
5 Tarımda iş kazaları ve etkilerini analiz eder
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İş güvenliğine giriş
2 İş sağlığı ve güvenliği kavram ve kuralları
3 İş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmelikleri
4 Türkiye'de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği
5 İş sağlığı ve güvenliği kültürü
6 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
7 Risk yönetimi ve değerlendirmesi
8 Fiziksel risk etmenleri
9 Kimyasal risk etmenleri
10 Biyolojik risk etmenleri
11 Psikososyal etmenler
12 Araç ve gereç kullanımında güvenlik
13 İş kazaları
14 İş kazaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 2
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 2
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 2
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 2
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 2
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 2
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 4
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 4
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 2
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 3
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 5
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 2
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 40 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Yrd. Doç. Dr.Mustafa ALTIN, Doç. Dr. Şakir TAŞDEMİR İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim Yayınevi İlknur KILKIŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği, Dora Basım Yayım
Diğer Kaynaklar Yrd. Doç. Dr.Mustafa ALTIN, Doç. Dr. Şakir TAŞDEMİR İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim Yayınevi İlknur KILKIŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği, Dora Basım Yayım
Materyal
Dökümanlar Yrd. Doç. Dr.Mustafa ALTIN, Doç. Dr. Şakir TAŞDEMİR İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim Yayınevi İlknur KILKIŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği, Dora Basım Yayım
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri